Biuro Prasowe
Komunikaty prasowe

   działalność studencka
   nagrody i osiągnięcia
   oferta edukacyjna
   inwestycje
   konferencje naukowe
   uczelnia dla regionu
   rankingi
   spotkania oficjalne
   sport
   imprezy otwarte

Galeria

Kontakt dla mediów


Znajdź komunikaty
Archiwum Prasowe
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006
  2005
  starsze komunikaty


Politechnika Gdańska >  Biuro Prasowe  > Komunikaty Prasowe > Komunikat Prasowy

Politechnika Wielu Pokoleń. Ponad 2,2 mln zł dofinansowania z NCBR na projekt PG2018-12-07

Dzieci, młodzież szkolna, dorośli i seniorzy już wkrótce będą mogli zostać studentami Politechniki Gdańskiej biorąc udział w projekcie pod nazwą Politechnika Wielu Pokoleń. Powstała na PG inicjatywa została jednym z najwyżej ocenionych i dofinansowanych najwyższą kwotą zgłoszeń w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zatytułowanym „Trzecia Misja Uczelni”. Projekt zaprezentowano podczas konferencji prasowej z udziałem wicepremiera Jarosława Gowina w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

– Udział w zajęciach prowadzonych w ramach Politechniki Wielu Pokoleń będzie mieć wpływ na aktywizację zawodową uczestników, a skierowanie oferty edukacyjnej do tak szerokiego grona słuchaczy zapobiegać będzie ich wykluczeniu społecznemu. Będzie to także szansa na poszerzenie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwinięcie zainteresowań – tłumaczy prof. Janusz Cieśliński, prorektor PG ds. organizacji, inicjator projektu.

Politechnika Gdańska we współpracy z Gminą Miasta Gdańsk (Hevelianum, dawne Centrum Hewelianum) oraz Kaszubskim Uniwersytetem Ludowym przygotuje program kształcenia skierowany do 1500 osób ze wszystkich grup wiekowych, w którym nacisk położony zostanie na mocno angażujące uczestników zajęcia praktyczne, warsztatowe i laboratoryjne. Ich tematyka obejmie nauki ścisłe i techniczne: matematykę, fizykę, chemię, elektrotechnikę, okrętownictwo, programowanie oraz nauki społeczno-ekonomiczne. PG udostępni słuchaczom swoje laboratoria, sprzęt, sale dydaktyczne i obiekty sportowe. Planowane zajęcia ruchowe będą odpowiadać preferencjom, możliwościom i zainteresowaniom uczestników.

Propozycje tematów, których mogłyby dotyczyć zajęcia przygotowały wszystkie wydziały Politechniki Gdańskiej. Najszerszą ofertę przygotowały Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska (15 zajęć o różnej tematyce), Wydział Chemiczny (4 zajęcia) i Wydział Zarządzania i Ekonomii (4 zajęcia), jak również Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość (5 zajęć), Centrum Języków Obcych (4 zajęcia) oraz Centrum Sportu Akademickiego.

Prezentacja projektu w MNiSW

Wyniki konkursu „Trzecia Misja Uczelni”, realizowanego w ramach Społecznej Odpowiedzialności Nauki, jednej z priorytetowych inicjatyw MNiSW, ogłoszono na konferencji prasowej z udziałem Jarosława Gowina, wicepremiera i ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Podczas tego wydarzenia o projekcie Politechnika Wielu Pokoleń opowiedziała jego współtwórczyni, dr Monika Bizewska z Działu Projektów PG (na zdjęciu obok ministra).

– Tematykę zajęć wybrali sami mieszkańcy Gdańska w skierowanej do nich ankiecie. Poruszymy więc takie kwestie jak obecność szkodliwych związków chemicznych w produktach codziennego użytku czy aplikacje mobilne, które pozwalają ćwiczyć umysł i zapobiegać rozwojowi choroby Alzheimera – wymienia dr Monika Bizewska.

„Trzecia Misja Uczelni” to konkurs MNiSW i NCBR finansowany ze środków Unii Europejskiej. Biorące w nim udział uczelnie przygotowały specjalne programy kształcenia, kursy i szkolenia skierowane do odbiorców spoza środowiska akademickiego. Dofinansowanie uzyskało 211 projektów z całej Polski, a jego łączna wartość to ponad 173,2 mln zł. Uczelnie będą realizowały swoje inicjatywy w czasie od 12 do 36 miesięcy. Koszt Politechniki Wielu Pokoleń ma wynieść 2 308 635 zł, z czego aż 2 239 375 zł stanowić będzie dofinansowanie z NCBR.

Przyszłość projektu

Projekt zakłada zinstytucjonalizowanie Politechniki Wielu Pokoleń w obrębie Politechniki Gdańskiej, co pozwoli na kontynuację działań w kolejnych latach. Powołana zostanie rada programowa, która opracuje program i będzie nadzorować jego realizację, w przyszłości zaś będzie go rozwijać i modyfikować w zależności od zapotrzebowań. Uczestnicy projektu zyskają możliwość wybierania zajęć z szerokiej oferty i uzyskiwania za nie punktów, których odpowiednia suma pozwoli na zdobycie dyplomu potwierdzającego ukończenie Politechniki Wielu Pokoleń.

Wniosek o dofinansowanie projektu Politechnika Wielu Pokoleń został przygotowany pod kierownictwem prof. Janusza Cieślińskiego przez zespół, w skład którego weszły dr Barbara Wikieł (kierownik projektu), dyrektor Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość, dr Monika Bizewska (Dział Projektów) i Joanna Kłosińska (Dział Promocji, Politechnika Otwarta).

O szczegółach dotyczących daty rozpoczęcia zajęć, ich tematyki oraz zapisów poinformujemy już wkrótce.

poleć znajomemudrukuj