Biuro Prasowe
Komunikaty prasowe

   działalność studencka
   nagrody i osiągnięcia
   oferta edukacyjna
   inwestycje
   konferencje naukowe
   uczelnia dla regionu
   rankingi
   spotkania oficjalne
   sport
   imprezy otwarte

Galeria

Kontakt dla mediów


Znajdź komunikaty
Archiwum Prasowe
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006
  2005
  starsze komunikaty


Politechnika Gdańska >  Biuro Prasowe  > Komunikaty Prasowe > Komunikat Prasowy

Sesja jubileuszowa z okazji 25-lecia TASK2018-10-16

Trójmiejska Akademicka Sieć Komputerowa (TASK) istnieje już ćwierć wieku. Z okazji jubileuszu Rada Użytkowników TASK przy wsparciu CI TASK organizuje sesję „25-lecie porozumienia TASK”, która odbędzie się 18 października, w godz. 9:30-13:00 w gmachu Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej (budynek 42 na mapie kampusu).

 

– TASK to jedno z bardzo istotnych wspólnych przedsięwzięć Pomorza, które wzbogaciło jednostki naukowo-badawcze naszego regionu w niezbędną infrastrukturę sieciowo-komputerową, stale rozwijaną i ciągle unowocześnianą wraz z postępem technologii informatycznych. To miejsce tworzenia i dostarczania najwyższej jakości zasobów superkomputerowych i zaawansowanych usług technologii informacyjnej. Trzeba podkreślić, że zamierzenia, które przyjęto 25 lat temu, przystępując do porozumienia, zostały w pełni zrealizowane – mówi prof. Henryk Krawczyk, dyrektor CI TASK.

Porozumienie pomiędzy rektorami uczelni Trójmiasta oraz dyrektorami instytutów badawczych PAN, a także dwóch instytutów resortowych w celu budowy wspólnej sieci komputerowej regionu gdańskiego o nazwie Trójmiejska Akademicka Sieć Komputerowa (TASK) zawarto 3 listopada 1993 r. W dokumencie tym podkreślono także potrzebę organizacji wspólnie finansowanego merytorycznego ośrodka informatycznego zlokalizowanego na terenie Politechniki Gdańskiej. Uczelnia uzyskała pełnomocnictwo do reprezentowania w tym zakresie interesów wszystkich sygnatariuszy porozumienia w celu organizacji takiego ośrodka oraz pozyskiwania funduszy na realizację całego przedsięwzięcia.

17 marca 1994 r., zarządzeniem rektora PG, powołane zostało Centrum Informatyczne TASK (CI TASK), które do dzisiaj spełnia rolę operatora sieci TASK. Pieczę nad funkcjonowaniem tego ośrodka sprawuje Rada Użytkowników, w skład której wchodzą wybrani przedstawiciele rektorów i dyrektorów uczelni i instytutów. Zadaniem CI TASK jest obsługa środowiska naukowo-badawczego w zakresie dostępu do krajowej i światowej sieci informatycznej, serwisów informacyjnych i baz danych oraz udostępnianie poprzez sieć mocy obliczeniowych serwerów wraz z oprogramowaniem użytkowym.

 

Program sesji jubileuszowej „25-lecie porozumienia TASK”

Aula 2 (parter), Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki  (budynek 42 na mapie kampusu), w godz.9:30-13:00

godz. 9:30 – rejestracja

godz. 10:00 – sesja „Wspomnienia i perspektywy rozwoju TASK”. Przewodniczący sesji prof. Jacek Winiarski, przewodniczący RU

1. „Zakres porozumienia TASK” – prof. Edmund Wittbrodt

2. „Droga do konsensusu” – prof. Antoni Nowakowski

3. „Perspektywy rozwoju TASK w dobie nowych Technologii”  – prof. Jerzy Gwizdała, rektor UG

4. „Zdrowie w dobie nowych technologii Informatycznych” – prof. Marcin Gruchała, rektor GUMed

5. „STOS – nowe oblicze CI TASK” – prof. Jacek Namieśnik, rektor PG

godz. 11:00 – przerwa kawowa

godz. 11:30 – sesja „Możliwości i wykorzystanie TASK”. Przewodniczący sesji prof. Henryk Krawczyk, dyrektor CI TASK

1. „Jak liczono w średniowieczu” – prof. Jarosław Rybicki, PG

2. „Obliczenia wielkoskalowe w chemii i biochemii” – prof. Adam Liwo, UG

3. „Biobanki – archiwa przyszłości” – dr n. med. Jarosław Skokowski, GUMed

4. „Wspomaganie badań środowiska morskiego za pomocą modelowania numerycznego” – dr Jaromir Jakacki, IO PAN

godz. 12:30 – poczęstunek dla gości

poleć znajomemudrukuj