Biuro Prasowe
Komunikaty prasowe

   działalność studencka
   nagrody i osiągnięcia
   oferta edukacyjna
   inwestycje
   konferencje naukowe
   uczelnia dla regionu
   rankingi
   spotkania oficjalne
   sport
   imprezy otwarte

Galeria

Kontakt dla mediów


Znajdź komunikaty
Archiwum Prasowe
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006
  2005
  starsze komunikaty


Politechnika Gdańska >  Biuro Prasowe  > Komunikaty Prasowe > Komunikat Prasowy

29 mln zł z programu POWER dla Politechniki Gdańskiej2018-03-16

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki konkursu w ramach programu POWER 3.5. Nasza uczelnia otrzyma prawie 29 mln zł dofinansowania na realizację projektu pn. „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej”.

 

Projekt PG otrzymał jedno z najwyższych dofinansowań w kwocie 28 905 073,51 zł (koszty kwalifikowane wynoszą 29 799 045,08 zł). Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia na studiach II i III stopnia, zwiększenie efektywności zarządzania Politechniką Gdańską oraz podniesienie kompetencji kadr.

– Dbałość o jak najwyższą jakość kształcenia i kompetencje kadr, a także efektywne zarządzanie uczelnią to jedne z naszych priorytetów, dlatego bardzo cieszymy się z pozytywnej oceny naszego wniosku i otrzymania dofinansowania – mówi prof. Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej.

Prof. Janusz T. Cieśliński, prorektor ds. organizacji PG, kierownik projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej”, dziękując wszystkim pracownikom uczelni zaangażowanym w to przedsięwzięcie, podkreśla, że prace nad przygotowaniem wniosku trwały od marca 2017.

W ramach projektu, do potrzeb społeczno-gospodarczych dostosowanych zostanie 20 kierunków studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim oraz uruchomiony zostanie nowy kierunek praktyczny. Z oferty tej będzie mogło skorzystać łącznie 1330 studentów.

Zrealizowane zostaną również interdyscyplinarne i międzynarodowe programy studiów doktoranckich dla 90 doktorantów z przewidzianym wyborem ścieżek rozwoju o profilu: dydaktycznym, naukowo-badawczym bądź przemysłowym.

Podniesione zostaną kompetencje kadr PG w zakresie: dydaktyki, umiejętności informatycznych i prezentacyjnych oraz atrakcyjności kształcenia. Natomiast kadry kierownicze i administracyjne podniosą swoje kompetencje zarządcze. Programem objętych zostanie 72 pracowników kadry dydaktycznej oraz 240 pracowników kadry kierowniczej i administracyjnej.

Jakość kształcenia i zarządzanie uczelnią zostaną udoskonalone przez jeszcze szersze niż dotychczas wprowadzenie narzędzi informatycznych. Dodatkowo planuje się wprowadzenie szeregu zmian i usprawnień organizacyjnych w obszarach mających wpływ na efektywność zarządzania uczelnią.

 

Lista rankingowa wniosków ocenionych pozytywnie znajduje się na stronie NCBR.

 

poleć znajomemudrukuj