Biuro Prasowe
Komunikaty prasowe

   działalność studencka
   nagrody i osiągnięcia
   oferta edukacyjna
   inwestycje
   konferencje naukowe
   uczelnia dla regionu
   rankingi
   spotkania oficjalne
   sport
   imprezy otwarte

Galeria

Kontakt dla mediów


Znajdź komunikaty
Archiwum Prasowe
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006
  2005
  starsze komunikaty


Politechnika Gdańska >  Biuro Prasowe  > Komunikaty Prasowe > Komunikat Prasowy

Ocena dorobku naukowego pracowników PG2018-01-25

Politechnika Gdańska przeprowadziła analizę dorobku aktywnych zawodowo pracowników naukowych na podstawie bazy Web of Science Core Collection.

Pod uwagę wzięto dwa parametry bibliometryczne: wartość liczbową indeksu Hirscha oraz liczbę cytowań bez autocytowań. Parametry wyliczane są w wyżej wymienionej bazie.

Analizy dokonano na podstawie zasobów bazy Web of Science Core Collection, która jest uznana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako referencyjna,obowiązująca w parametryzacji jednosteknaukowych oraz przy aplikowaniu o projektybadawcze, np. do Narodowego Centrum Nauki.Baza ta zawieradane bibliograficzne, streszczenia artykułówz czasopism naukowych, konferencji i książekoraz informacje o cytowaniach. Pod uwagę wzięto zatrudnienie na dzień 30 października 2017 roku i warunek afiliacji publikacji w Politechnice Gdańskiej.

W czołówce najczęściej cytowanych pracowników naukowych Politechniki Gdańskiej znaleźli się prof. Jacek Namieśnik (WChem), prof. Paweł Horodecki (WFTiMS), dr. hab. inż. Tomasz Klimczuk (WFTiMS), prof. nadzw. PG i prof. Andrzej Składanowski (WChem).

Najczęściej cytowaną pracą nauczycieli akademickich zatrudnionych obecnie w Politechnice Gdańskiej i opublikowaną z afiliacją Politechniki Gdańskiej była praca: Horodecki R., Horodecki P., Horodecki M,. Horodecki K. Quantum entanglement. Reviews of Modern Physics 2009 – 2827 cytowań (liczba cytowań została obliczona na dzień 5 grudnia 2017 r.).

Informację o parametrach bibliometrycznych pracowników Politechniki Gdańskiej według stanu zatrudnienia na dzień 30.10.2017 r. oraz dla prac opublikowanych z afiliacją Politechniki Gdańskiej można znaleźć na stronie Działu Spraw Naukowych:https://pg.edu.pl/dsn/analiza_pismopg

Artykuł z analizą cytowań można znaleźć także na s. 38 styczniowego numeru „Pismo PG – Forum Społeczności Akademickiej Politechniki Gdańskiej”, który dostępny jest tutaj: https://pg.edu.pl/pismo/numer-aktualny.

 

poleć znajomemudrukuj