Biuro Prasowe
Komunikaty prasowe

   działalność studencka
   nagrody i osiągnięcia
   oferta edukacyjna
   inwestycje
   konferencje naukowe
   uczelnia dla regionu
   rankingi
   spotkania oficjalne
   sport
   imprezy otwarte

Galeria

Kontakt dla mediów


Znajdź komunikaty
Archiwum Prasowe
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006
  2005
  starsze komunikaty


Politechnika Gdańska >  Biuro Prasowe  > Komunikaty Prasowe > Komunikat Prasowy

Dr Magdalena Popowska laureatką nagrody „Gwiazdy Internacjonalizacji”2018-01-24

Dr Magdalena Popowska, adiunkt w Katedrze Przedsiębiorczości i Prawa Gospodarczego Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG, została laureatką pierwszej edycji Nagrody Środowiskowej „Gwiazdy Internacjonalizacji” w kategorii Management Star / Gwiazda Zarządzania 2018. Stanowi ona wyróżnienie dla osób wnoszących wybitny wkład w umiędzynarodowienie polskich uczelni. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich objęli nagrodę swoimi patronatami.

– Bardzo cieszę się, że moja dotychczasowa praca została dostrzeżona i uhonorowana w ten sposób. Oczywiście nie byłoby tej nagrody, gdyby nie wizja moich przełożonych oraz oddanie moich współpracowników. To dla mnie bardzo ważne wyróżnienie, które w pewnym sensie podsumowuje dwadzieścia lat naszej pracy na rzecz umiędzynarodowienia Politechniki Gdańskiej. W moim odczuciu internacjonalizacja zarówno dydaktyki, jak i badań jest elementem naszej odpowiedzialności wobec studentów oraz wobec całego bliższego i dalszego otoczenia naszej uczelni – podkreśla dr Popowska.

Dr Magdalena Popowska niemal od początku swojej kariery zawodowej na Politechnice Gdańskiej zaangażowana była w zarządzanie międzynarodowymi projektami oraz w działania na rzecz umiędzynarodowienia PG. Od dwunastu lat nieprzerwanie jest koordynatorem programu Erasmus na Wydziale Zarządzania i Ekonomii. W latach 2008–2015 pełniła funkcję prodziekan ds. międzynarodowych, działając także w Komisji Senackiej ds. Umiędzynarodowienia PG. W latach 2012–2016 była jej wiceprzewodniczącą, a w 2016 r. objęła jej przewodnictwo.

Dr Popowska współtworzyła i współzarządzała projektem TEMPUS 09640-95, w ramach którego na WZiE powstało kilka studiów podyplomowych. W roku 2012 pozyskała środki w ramach projektu typu kurs intensywny (Leaders for Future, nr projektu ERA/2012/IP/W0036) na organizację szkoły letniej z udziałem studentów oraz kadry akademickiej z pięciu uczelni partnerskich Politechniki Gdańskiej (w tym Erasmus Rotterdam University oraz Uniwersytetu we Florencji). Dzięki działalności pani doktor udało się również zrealizować kilka innych projektów badawczo-dydaktycznych, a ostatnio pozyskać środki z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na dwie akredytacje zagraniczne.

Nagrodę przyznała Kapituła w składzie: prof. Jan Szmidt (przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i rektor Politechniki Warszawskiej), Juliusz Szymczak-Gałkowski (dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego), dr Paweł Poszytek (dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji), Łukasz Wojdyga (dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej), prof. Marek Tukiendorf (przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP i rektor Politechniki Opolskiej), Tomasz Tokarski (przewodniczący Parlamentu Studentów RP), Liliana Lato (przewodnicząca IROs Forum), dr Zygmunt Krasiński (dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego „Horyzont 2020”), Agata Lech (przewodnicząca Erasmus Student Network) i dr Bianka Siwińska (dyrektor zarządzająca Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”).

poleć znajomemudrukuj