Biuro Prasowe
Komunikaty prasowe

   działalność studencka
   nagrody i osiągnięcia
   oferta edukacyjna
   inwestycje
   konferencje naukowe
   uczelnia dla regionu
   rankingi
   spotkania oficjalne
   sport
   imprezy otwarte

Galeria

Kontakt dla mediów


Znajdź komunikaty
Archiwum Prasowe
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006
  2005
  starsze komunikaty


Politechnika Gdańska >  Biuro Prasowe  > Komunikaty Prasowe > Komunikat Prasowy

Technologie Kosmiczne i Satelitarne – trwa nabór na drugą edycję studiów2018-01-22

Politechnika Gdańska rekrutuje na drugą edycję interdyscyplinarnych studiów II stopnia Technologie Kosmiczne i Satelitarne (TKiS), prowadzonych przez Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki oraz Wydział Mechaniczny. Pierwszy z nich rekrutuje na specjalność Technologie informacyjne i telekomunikacyjne w inżynierii kosmicznej i satelitarnej, drugi natomiast na specjalność Technologie mechaniczne i mechatroniczne w inżynierii kosmicznej. Na każdą ze specjalności PG przyjmie 30 osób. Studia trwają 3 semestry.

 

TKiS to nie tylko studia międzywydziałowe, ale także międzyuczelniane. Są one realizowane również przez Akademię Morską w Gdyni (Wydział Elektryczny, specjalność: Morskie systemy satelitarne i kosmiczne) oraz Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni (Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich, specjalność: Aplikacje kosmiczne i satelitarne w systemach bezpieczeństwa).

Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie pg.edu.pl/rekrutacja. Aby wziąć w niej udział, należy zarejestrować się w systemie eRekrutacja. Nabór został otwarty 9 stycznia 2018 r. i zakończy się 12 lutego br. Studia rozpoczynają się od semestru letniego roku akademickiego 2017/2018, tj. od 22 lutego 2018 r.

Dlaczego warto podjąć studia na TKiS?

Poprzednia, pionierska edycja studiów Technologie Kosmiczne i Satelitarne cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem studentów, a jej uczestnicy już mogą pochwalić się licznymi osiągnięciami. Wystarczy przypomnieć sukces zespołu HEDGEHOG, który zakwalifikował się do programu REXUS/BEXUS Student Experiment Programme koordynowanego przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA). Młodzi naukowcy, wśród których jest student TKiS Jacek Goczkowski, otrzymają szansę przeprowadzenia eksperymentu związanego z badaniem drgań oraz przepływu ciepła podczas lotu rakiety suborbitalnej. Więcej na temat projektu można przeczytać tutaj.

– Studiowanie Technologii Kosmicznych i Satelitarnych dało mi możliwość udziału w projekcie REXUS i wykonania pracy magisterskiej we współpracy z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Wziąłem też udział w kilku ciekawych wydarzeniach, takich jak trójmiejskie hackatony i nawiązałem kontakty z przedstawicielami polskich firm działających w sektorze kosmicznym – zaznacza Goczkowski.

Studentów Technologii Kosmicznych i Satelitarnych skupia koło naukowe SpaceCube. Jego członkowie stawiają przed sobą cele wysokich lotów: przyczynienie się do rozwoju przemysłu kosmicznego w Polsce, wyszkolenie kadry przyszłych specjalistów i wreszcie wysłanie w kosmos pierwszego pomorskiego satelity. Studenci opracowują projekt nanosatelity typu CubeSat, uczestniczą w międzynarodowych konferencjach i prowadzą warsztaty dla młodszych pasjonatów lotów międzygwiezdnych. Informacje o kole można znaleźć na jego stronie internetowej oraz na Facebooku.

– Najbardziej jestem zadowolony z możliwości, jakie dają studia Technologie Kosmiczne i Satelitarne, szczególnie jeśli chodzi o bliski kontakt z przedstawicielami przemysłu kosmicznego. W jego nawiązaniu pomaga działalność w Kole Inżynierii Kosmicznej SpaceCube. Bardzo zbliżyliśmy się do trójmiejskich firm z tego sektora i staramy się rozpocząć z nimi współpracę – mówi Krzysztof Czystaw, prezes koła.

Członkowie SpaceCube zajęli drugie miejsce w polskiej edycji European Satellite Navigation Competition 2017 (dawniej Galileo Masters), najważniejszego konkursu na komercyjne wykorzystanie nawigacji satelitarnej. Zespół studentów z kierunku Technologie Kosmiczne i Satelitarne w składzie Beata Eckert, Rafał Ciania, Krzysztof Czystaw, Mateusz Krefta, Jakub Michałka i Janusz Sokołow zaprezentował projekt Space Navigation System, pozwalający na precyzyjną nawigację na orbitach okołoziemskich oraz poza nimi. W tegorocznej polskiej edycji konkursu zgłoszono 24 projekty. Najlepsze z nich przeszły do międzynarodowego etapu konkursu z łączną pulą nagród o wartości miliona euro.

Studenci TKiS często biorą udział w warsztatach, konkursach i innych aktywnościach organizowanych przez ESA, jak na przykład ESA Training Week, sesja naukowa poświęcona konstruowaniu i programowaniu satelitów typu CubeSat, czy CubeSat Concurrent Engineering Workshop.

– Dużym plusem studiów Technologie Kosmiczne i Satelitarne jest ich interdyscyplinarność. Studenci TKiS są absolwentami różnych kierunków I stopnia, a dotychczas zdobyta przez nich wiedza stwarza możliwości realizowania bardzo ciekawych projektów – podkreśla Katarzyna Długokęcka, laureatka nagrody dla najlepszego studenta Politechniki Gdańskiej w roku akademickim 2016/2017, która z wyróżnieniem ukończyła studia z geodezji i kartografii na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska PG, a obecnie studiuje na TKiS.

Współpraca ze specjalistami

W wyniku przemian cywilizacyjnych oraz dynamizującego się rozwoju polskiej gospodarki w sektorze kosmicznym i jej integracji na poziomie międzynarodowym powstaje zarówno wiele nowych krajowych podmiotów działających w tej branży, jak i polskich oddziałów korporacji zachodnich mających ugruntowaną w niej pozycję. Dzieje się tak również na Pomorzu, które ma szansę stać się jednym z liderów w rozwoju Krajowego Programu Kosmicznego – obecnie działa tu m. in. Black Pearls VC, Flextronics International Poland, Boeing Jeppesen Poland, Lufthansa Systems Poland, OPEGIEKA, Blue Dot Solutions, Space Forest, SiGarden, Squadron czy ABM Space. W skali kraju firm i innych podmiotów z sektora kosmicznego jest ponad 60, m.in. Astri Polska, CreoTech Instruments , Hertz Systems czy Centrum Badań Kosmicznych PAN.  Z niektórymi z nich Politechnika Gdańska już współpracuje realizując kształcenie na TKiS.

Dzięki projektowi współfinansowanemu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pt. „Dostosowanie kierunku studiów II stopnia Technologie Kosmiczne i Satelitarne do potrzeb rynku pracy” realizacja programu studiów TKiS odbywa się w ścisłej współpracy z pracodawcami z sektora kosmicznego, w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych, jak również realizacji projektów studenckich, w tym prac dyplomowych.

Program studiów

Studenci kierunku TKiS nabywają specjalistyczną wiedzę z zakresu telekomunikacji, teledetekcji i nawigacji satelitarnej, misji kosmicznych, mechanizmów i konstrukcji kosmicznych czy kosmicznych technologii bezpieczeństwa, a także m.in. umiejętności obsługi oraz projektowania zaawansowanej aparatury kosmicznej.

Specjalność „Technologie informacyjne i telekomunikacyjne w inżynierii kosmicznej i satelitarnej”

Absolwenci specjalności Technologie informacyjne i telekomunikacyjne w inżynierii kosmicznej i satelitarnej będą posiadali specjalistyczną wiedzę z zakresu zastosowań zaawansowanych technologii elektronicznych, informatycznych i telekomunikacyjnych w nawigacji, teledetekcji i komunikacji satelitarnej. Zdobędą również m. in. wiedzę na temat narzędzi do analizy wielkoskalowych zbiorów danych przestrzennych (big data) oraz będą potrafili implementować dedykowane oprogramowanie do zastosowań kosmicznych i satelitarnych.Więcej informacji na temat specjalności Technologie informacyjne i telekomunikacyjne w inżynierii kosmicznej i satelitarnej, w tym jej program, można znaleźć tutaj:

http://eti.pg.edu.pl/katedra-systemow-geoinformatycznych/technologie-kosmiczne-i-satelitarne

Specjalność „Technologie mechaniczne i mechatroniczne w inżynierii kosmicznej”

Osoby, które wybiorą specjalność: Technologie mechaniczne i mechatroniczne w inżynierii kosmicznej poznają tajniki wiedzy dotyczące autonomicznych robotów mobilnych używanych do eksploracji kosmosu, mechaniki płynów, w tym przepływów w warunkach braku grawitacji, mechaniki analitycznej, robotyki, materiałoznawstwa czy też zasad modelowania konstrukcji mechanicznych. Absolwenci będą potrafili dobrać odpowiedni materiał oraz zaprojektować strukturę kinematyczną konstrukcji kosmicznych i satelitarnych. Będą także posiadali wiedzę na temat systemów nawigacji satelitarnej.

Dołącz do studentów Technologii Kosmicznych i Satelitarnych. Studia na tym kierunku to:

  • Możliwość zdobycia wykształcenia w elitarnej dziedzinie jaką są technologie kosmiczne, w której prowadzą badania i wdrażają rozwiązania najwyżej rozwinięte kraje świata.
  • Możliwość realizacji interesujących projektów inżynierskich oraz naukowo-badawczych, również interdyscyplinarnych, a także uczestniczenia w międzynarodowych warsztatach organizowanych przez ESA.
  • W przypadku specjalności oferowanej przez Wydział ETI, posiadający kategorię naukową A+ i cieszący się od wielu lat renomą wśród pracodawców na Wybrzeżu, możliwość nabycia wiedzy i umiejętności z dziedziny ICT, dających absolwentom szerokie i atrakcyjne możliwości zatrudnienia, a jednocześnie zdobycia elitarnej wiedzy z dziedziny technologii kosmicznych.
  • W przypadku specjalności oferowanej przez Wydział Mechaniczny, posiadający kategorię naukową A, możliwość nabycia kompetencji w interesującej dziedzinie kosmicznych zastosowań mechaniki i mechatroniki, a także możliwość uzyskania dyplomu Inżyniera Europejskiego EUR-ING.
  • Możliwość nawiązania kontaktów i integracji ze społecznością studencką innych uczelni Trójmiasta w związku z międzyuczelnianym charakterem kierunku.
poleć znajomemudrukuj