Biuro Prasowe
Komunikaty prasowe

   działalność studencka
   nagrody i osiągnięcia
   oferta edukacyjna
   inwestycje
   konferencje naukowe
   uczelnia dla regionu
   rankingi
   spotkania oficjalne
   sport
   imprezy otwarte

Galeria

Kontakt dla mediów


Znajdź komunikaty
Archiwum Prasowe
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006
  2005
  starsze komunikaty


Politechnika Gdańska >  Biuro Prasowe  > Komunikaty Prasowe > Komunikat Prasowy

Wygraj indeks Politechniki Gdańskiej2018-01-22

Wydział Chemiczny oraz Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej zapraszają uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w konkursach, w których można wygrać indeks. Konkursy składają się z dwóch etapów.

 

„Wygraj indeks” Wydziału Chemicznego PG

Etap I XXII edycji konkursu „Wygraj indeks” Wydziału Chemicznego polega na rozwiązaniu zadań i problemów chemicznych (link do zadań) oraz przesłaniu prac (należy czytelnie wpisać imię, nazwisko oraz dokładny adres szkoły) na adres:  Dziekanat Wydziału Chemicznego Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk (z dopiskiem „KONKURS CHEMICZNY”) w terminie do 15 lutego 2018 r.

Do pracy konkursowej należy dołączyć kartę zgłoszeniową (załącznik 1) oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik 2) – prace bez dołączonych załączników nie będą sprawdzane. W przypadku osób niepełnoletnich załączniki wypełnia opiekun prawny uczestnika konkursu.

 Informacje o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu zostaną przesłane do szkół i zamieszczone w Internecie do 25 lutego 2018 r.

II etapu konkursu odbędzie się na terenie uczelni 24 marca 2018 r. i będzie polegać na samodzielnym rozwiązaniu zadań przez uczestników.

Wyniki konkursu i lista laureatów zostaną ogłoszone w Internecie w trzy dni robocze po konkursie, a dyplomy przesłane laureatom na adres szkoły do 15 kwietnia 2018 r.

Laureaci zostaną przyjęci na Wydział Chemiczny na zasadach przyjmowania na studia pierwszego stopnia na Politechnice Gdańskiej w latach 2016-2018 laureatów oraz finalistów niektórych olimpiad i konkursów (Uchwała Senatu PG nr 303/2015/XXIII z 21 października 2015 r.).

Wszyscy uczestnicy konkursu proszeni są o zapoznanie się z regulaminem konkursu zatwierdzonym Uchwałą Senatu PG nr 302/2015/XXIII z 21 października 2015r.

Aktualne informacje o konkursie oraz zadania z rozwiązaniami z poprzednich edycji konkursu można znaleźć na stronie domowej Wydziału Chemicznego:
https://chem.pg.edu.pl/oferta/wygraj-indeks

 

„Wygraj indeks” Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej PG

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej organizuje Ogólnopolski Konkurs Matematyczny i Fizyczny dla uczniów klas maturalnych. Rozwiązania zadań można nadsyłać do 27 stycznia 2018 r.

Laureaci konkursu uzyskują prawo do podjęcia studiów stacjonarnych na WFTiMS PG na zasadach preferencyjnych, przy czym laureaci konkursu z matematyki na kierunku Matematyka, a laureaci konkursu z fizyki na pozostałych kierunkach prowadzonych na wydziale. Prawo to obowiązuje w roku otrzymania świadectwa maturalnego po złożeniu dokumentów określonych w zasadach rekrutacji.

Konkurs składa się z dwóch etapów.

Etap I polega na rozwiązaniu zadań konkursowych i przesłaniu ich na Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej z dopiskiem Ogólnopolski Konkurs Matematyczno-Fizyczny „Wygraj Indeks”. Każdy z uczestników może przedstawić rozwiązanie tylko jeden raz, bez wprowadzania poprawek.

Zadania z fizyki znajdują się tutaj.

Zadania z matematyki można znaleźć tutaj.

Komisja konkursowa ustali listę kandydatów do II etapu na podstawie liczby punktów uzyskanych przez uczestników I etapu. Listy osób zakwalifikowanych do II etapu zostaną opublikowane na stronie internetowej konkursu.

Etap II polega na samodzielnym rozwiązywaniu zadań i odbywa się na terenie Politechniki Gdańskiej. Lista laureatów zostanie opublikowana w Internecie niezwłocznie po jej zatwierdzeniu przez Radę Wydziału FTiMS. Wydział zorganizuje w połowie kwietnia uroczyste zakończenie konkursu, podczas którego laureatom zostaną wręczane dyplomy i nagrody.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem ftims.pg.edu.pl/wygraj-indeks, a regulamin konkursu udostępniony jest do wglądu także w dziekanacie Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej (80-952 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12, Gmach Główny, pok. 102).

Ogłoszenie wyników I etapu nastąpi do 17 lutego 2018 r. Finał konkursu odbędzie się 10 marca, a lista laureatów zostanie ogłoszona do 24 marca. Rozdanie dyplomów nastąpi 14 kwietnia.

Konkurs odbywa się pod merytorycznym patronatem Dziekana Wydziału FTiMS.

poleć znajomemudrukuj