Biuro Prasowe
Komunikaty prasowe

   działalność studencka
   nagrody i osiągnięcia
   oferta edukacyjna
   inwestycje
   konferencje naukowe
   uczelnia dla regionu
   rankingi
   spotkania oficjalne
   sport
   imprezy otwarte

Galeria

Kontakt dla mediów


Znajdź komunikaty
Archiwum Prasowe
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006
  2005
  starsze komunikaty


Politechnika Gdańska >  Biuro Prasowe  > Komunikaty Prasowe > Komunikat Prasowy

Na PG będzie można podpisać deklarację poszanowania godności i realizacji wszystkich praw osób z niepełnosprawnościami2017-12-11

W efekcie prac nad założeniami do Nowego Systemu Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami, których elementem był m.in. zorganizowany na Politechnice Gdańskiej Pomorski Konwent Regionalny pod patronatem JM Rektora PG, powstała deklaracja poszanowania godności i realizacji wszystkich praw osób z niepełnosprawnościami. Każdy student i pracownik PG będzie miał okazję podpisać się pod deklaracją 12 grudnia. Dokument zostanie wyłożony w holu przed Aulą PG w godz. 10.00–14.00.

W deklaracji, opracowanej podczas III Kongresu Osób z Niepełnosprawnością (odbył się w październiku w Warszawie), podkreślono prawo do samodzielnego i niezależnego życia wszystkich osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Drogę do tego celu ma stanowić pełne wdrożenie postanowień Konwencji ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami, a także podpisanie i ratyfikacja Protokołu Fakultatywnego do Konwencji.

– Deklaracja, do której podpisania zachęcam wszystkich pracowników i studentów naszej uczelni, to dokument w duchu poszanowania praw osób z niepełnosprawnościami i równoprawnego dostępu do środowiska zbudowanego, produktów i usług – mówi prof. Marek Wysocki z Wydziału Architektury PG, który za wkład w tworzenie rozwiązań architektonicznych przyjaznych osobom z niepełnosprawnościami, został wyróżniony Nagrodą Rzecznika Praw Obywatelskich im. doktora Macieja Lisa.

Tego samego dnia deklaracja zostanie podpisana podczas prezentacji założeń do Nowego Systemu Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami, która odbędzie się na Uniwersytecie Warszawskim.

Nowy System wsparcia to dokument w którego opracowanie zaangażowało się ponad 5 tys. osób. Duży wkład w założenia nowej Ustawy o dostępności wniósł prof. Marek Wysocki, twórca Centrum Projektowania Uniwersalnego na Politechnice Gdańskiej.

Obecnie w Polsce żyje blisko 6 mln osób z niepełnosprawnościami, które na co dzień borykają się z licznymi utrudnieniami m.in. w kwestiach zatrudnienia czy dostępności architektonicznej.

– Pomimo, że Konwencja ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami weszła w życie pięć lat temu, jej przestrzeganie wciąż pozostawia wiele do życzenia. Problemem jest m.in. utrudniony dostęp do edukacji, ze względu na niedostosowane pomieszczenia szkolne i akademickie, czy brak możliwości zawierania małżeństw osób z niepełnosprawnościami. Coraz częściej widoczna jest także przemoc, której poddawane są osoby z niepełnosprawnościami. To wszystko skutkuje wykluczeniem, z którym muszą się mierzyć – podkreśla prof. Marek Wysocki.

poleć znajomemudrukuj