Biuro Prasowe
Komunikaty prasowe

   działalność studencka
   nagrody i osiągnięcia
   oferta edukacyjna
   inwestycje
   konferencje naukowe
   uczelnia dla regionu
   rankingi
   spotkania oficjalne
   sport
   imprezy otwarte

Galeria

Kontakt dla mediów


Znajdź komunikaty
Archiwum Prasowe
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006
  2005
  starsze komunikaty


Politechnika Gdańska >  Biuro Prasowe  > Komunikaty Prasowe > Komunikat Prasowy

Jerzy Kwieciński, wiceminister rozwoju gościem Konwentu PG2017-12-08

Podczas posiedzenia Konwentu Politechniki Gdańskiej, 13 grudnia odbędzie się debata poświęcona programowi zagospodarowania dolnej Wisły, w której udział wezmą przedstawiciele świata polityki, nauki, biznesu i mediów. Gościem honorowym będzie Jerzy Kwieciński, wiceminister rozwoju.

Posiedzenie Konwentu Politechniki Gdańskiej rozpocznie się w środę, 13 grudnia, o godz. 14.00 w Auli w Gmachu Głównym PG. W debacie w formie tzw. „złotego trójkąta” uczestniczyć będą przedstawiciele władz centralnych i samorządowych (w tym posłowie i senatorowie RP oraz działacze samorządowi), biznesu i mediów. Gościem honorowym będzie Jerzy Kwieciński, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju.

Debata będzie próbą ustalenia realności postulatów przedstawionych podczas posiedzenia Konwentu PG, które odbyło się dnia 26 czerwca br. z udziałem posłów i senatorów RP oraz wiceministrów: Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwa Budownictwa i Infrastruktury, Ministerstwa Środowiska oraz przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju.

W czerwcu 2017 roku, także podczas posiedzenia Konwentu PG, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański oraz Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk zawarły porozumienie o współpracy na rzecz Programu Zagospodarowania Dolnej Wisły. W porozumieniu zapisano, że „realizacja programu zabudowy dolnej Wisły kaskadą stopni wodnych umożliwi: włączenie Wisły w europejski system dróg wodnych E 40 i E 70, rozwój wielkogabarytowego i turystycznego transportu śródlądowego, wykorzystanie potencjału hydroenergetycznego, zwiększenie ochrony przeciwpowodziowej, zaopatrzenie w wodę regionów nadwiślańskich oraz rozwój gospodarczy Polski”. Prof. Jacek Namieśnik, rektor PG, powiedział wówczas, że „Politechnika Gdańska mogłaby stać się wiodącym ośrodkiem w ramach konsorcjum, które stanowiłoby zaplecze naukowo-badawcze i projektowe dla proponowanego programu”. Każda z uczelni wyznaczyła pełnomocnika do współpracy w zakresie porozumienia. Z ramienia PG został nim prof. Romuald Szymkiewicz z Katedry Hydrotechniki WILiŚ, który jest koordynatorem prac podejmowanych w ramach porozumienia.

Do 2030 r. Odra – na całej długości oraz Wisła  – od Warszawy do Gdańska mają stać się międzynarodowymi szlakami żeglugowymi.

 

poleć znajomemudrukuj