Biuro Prasowe
Komunikaty prasowe

   działalność studencka
   nagrody i osiągnięcia
   oferta edukacyjna
   inwestycje
   konferencje naukowe
   uczelnia dla regionu
   rankingi
   spotkania oficjalne
   sport
   imprezy otwarte

Galeria

Kontakt dla mediów


Znajdź komunikaty
Archiwum Prasowe
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006
  2005
  starsze komunikaty


Politechnika Gdańska >  Biuro Prasowe  > Komunikaty Prasowe > Komunikat Prasowy

PG i ASP będą kształtować przestrzeń publiczną w Czarnej Wodzie2017-11-28

Gmina Czarna Woda, Politechnika Gdańska oraz Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku wspólnie zrealizują projekt badawczy pod nazwą „Slow City. Projekt studialny kształtowania przestrzeni publicznych w Czarnej Wodzie”.

 

Pracownicy naukowi i studenci ASP w Gdańsku, będącej wiodącym partnerem porozumienia, przygotują na potrzeby tego przedsięwzięcia serię projektów architektonicznych i artystycznych. Przed ewentualnym wdrożeniem ich w rzeczywistości zostaną one przetestowane w Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej Politechniki Gdańskiej. Dodatkowo powstanie ocena przestrzeni publicznych w Czarnej Wodzie, uwzględniająca potrzeby osób starszych i z niepełnosprawnościami. Przygotuje ją Katedra Technicznych Podstaw Projektowania Architektonicznego na Wydziale Architektury PG, stosując przy tym koncepcję projektowania uniwersalnego.

– Szczególnym czynnikiem, który wpłynąłby na zmianę dotychczasowego funkcjonowania i układu przestrzennego miejscowości byłaby budowa nowego przystanku kolejowego, o co starają się władze miasta. Mogłoby się to przyczynić do wykształcenia współczesnego centrum Czarnej Wody i stworzenia nowej koncepcji rekreacji oraz turystyki kulturowej, oryginalnie i atrakcyjnie włączającej miasto w przebiegające przez nie szlaki turystyczne – uważa kierownik projektu prof. Iwona Dzierżko-Bukal z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Projekt będzie realizowany etapami. Pierwszy z nich zakończy się na początku lutego 2018 r. i zostanie zaprezentowany przedstawicielom władz Czarnej Wody. W drodze dyskusji i ustaleń zostanie wyłoniona koncepcja do dalszego opracowania. Zakończenie kolejnego etapu przewidziano na czerwiec 2018 r., kiedy efekty wykonanych prac zostaną zaprezentowane mieszkańcom w formie wystawy i prezentacji w przestrzeni wirtualnej.

poleć znajomemudrukuj