Biuro Prasowe
Komunikaty prasowe

   działalność studencka
   nagrody i osiągnięcia
   oferta edukacyjna
   inwestycje
   konferencje naukowe
   uczelnia dla regionu
   rankingi
   spotkania oficjalne
   sport
   imprezy otwarte

Galeria

Kontakt dla mediów


Znajdź komunikaty
Archiwum Prasowe
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006
  2005
  starsze komunikaty


Politechnika Gdańska >  Biuro Prasowe  > Komunikaty Prasowe > Komunikat Prasowy

Ocena działalności naukowej jednostek. Aż siedem wydziałów PG w kategoriach A+ oraz A!2017-10-17

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych. Politechnika Gdańska może się pochwalić znakomitym rezultatem – dwa wydziały otrzymały kategorię A+, a pięć wydziałów kategorię A.

– Na ogłoszenie wyników oceny parametrycznej czekaliśmy z umiarkowanym optymizmem. Dziś mogę powiedzieć, że są one bardzo zadowalające. To skutek ciężkiej pracy popartej twardymi efektami działalności: publikacjami w najbardziej renomowanych czasopismach, patentami i zgłoszeniami patentowymi oraz innowacyjnymi rozwiązaniami technicznymi, technologicznymi, artystycznymi i architektonicznymi – mówi prof. Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej.

Najwyższą kategorią A+, świadczącą o wiodącym poziomie w skali całego kraju, wyróżniony został Wydział Chemiczny oraz Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki.

Kategorię A, oznaczającą bardzo dobry poziom prowadzonej działalności, otrzymały następujące wydziały PG:

  • Wydział Architektury,
  • Wydział Elektrotechniki i Automatyki,
  • Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska,
  • Wydział Mechaniczny,
  • Wydział Zarządzania i Ekonomii.

Wydziały Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej oraz Oceanotechniki i Okrętownictwa otrzymały kategorię B, oznaczającą zadowalający poziom prowadzonej działalności naukowej, badawczo-rozwojowej lub stymulującej innowacyjność gospodarki.

– Bardzo się cieszę z tego wielkiego sukcesu naszej Alma Mater. To zasługa władz Uczelni oraz władz wydziałów poprzedniej kadencji, a przede wszystkim pracowników. Dziękuję wszystkim za wysiłek i zaangażowanie. Politechnika Gdańska jest we właściwym miejscu, by móc ubiegać się w przyszłości o status uniwersytetu badawczego – mówi prof. Namieśnik.

Kompleksowej oceny działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych dokonuje Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN), będący organem opiniodawczo-doradczym przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ewaluacja prowadzona jest w tzw. grupach wspólnej oceny (GWO), ustalonych przez KEJN z uwzględnieniem specyfiki każdej z grup nauk oraz wielkości, rodzaju i profilu naukowego jednostek naukowych. Oceny dokonują zespoły powołane przez Przewodniczącego KEJN, w skład których wchodzą eksperci właściwi dla różnych rodzajów jednostek naukowych i dziedzin nauki.

poleć znajomemudrukuj