Biuro Prasowe
Komunikaty prasowe

   działalność studencka
   nagrody i osiągnięcia
   oferta edukacyjna
   inwestycje
   konferencje naukowe
   uczelnia dla regionu
   rankingi
   spotkania oficjalne
   sport
   imprezy otwarte

Galeria

Kontakt dla mediów


Znajdź komunikaty
Archiwum Prasowe
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006
  2005
  starsze komunikaty


Politechnika Gdańska >  Biuro Prasowe  > Komunikaty Prasowe > Komunikat Prasowy

Polsko-ukraińskie seminarium naukowe na Politechnice Gdańskiej2017-09-22

Naukowcy z Politechniki Lwowskiej oraz Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki wezmą udział w polsko-ukraińskim seminarium naukowym, które odbędzie się na Politechnice Gdańskiej 25 i 26 września. Jego uczestnikiem będzie Konsul Generalny Ukrainy w Gdańsku, pan Lew Zacharczyszyn. Podczas spotkania podpisane zostaną nowe umowy o współpracy pomiędzy PG a ukraińskimi uczelniami. Organizacja seminarium jest wspólną inicjatywą Politechniki Gdańskiej oraz Uniwersytetu Gdańskiego.

– Zarówno Politechnikę Lwowską, jak i Lwowski Uniwersytet Narodowy charakteryzuje profil działalności pokrywający się z obszarem zainteresowań naukowych i dydaktycznych zespołów z większości wydziałów naszej uczelni. Seminarium będzie okazją do zacieśnienia współpracy, także w zakresie przyjazdu do nas profesorów wizytujących oraz wymiany słuchaczy studium doktoranckiego i studentów – mówi prof. Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej.

W poniedziałek, 25 września naukowcy z Ukrainy zaprezentują dorobek oraz działalność badawczą swoich uczelni, wydziałów i katedr. Spotkanie o 9.30 rozpocznie wystąpienie prof. Jacka Namieśnika. Następnie prof. Janusz Smulko, prorektor ds. nauki, przybliży zgromadzonym najistotniejsze fakty dotyczące Politechniki Gdańskiej, po czym głos zabierze prof. Nataliya Chukhray, prorektor ds. nauki Politechniki Lwowskiej oraz inni pracownicy tej uczelni. O 11.20 podpisane zostaną umowy o współpracy, a o 12.00 swoje prezentacje przedstawią naukowcy z Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki. Po południu ukraińscy badacze zwiedzą wybrane laboratoria Politechniki Gdańskiej.

26 września przedstawiciele lwowskich uczelni udadzą się na Uniwersytet Gdański, gdzie spotkają się z jego rektorem, prof. Jerzym Gwizdałą oraz prorektorem ds. nauki i współpracy z zagranicą prof. Piotrem Stepnowskim. Tam również złożą wizytę w uniwersyteckich laboratoriach. Tego samego dnia naukowcy z Politechniki Lwowskiej i Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego wybiorą się do Europejskiego Centrum Solidarności oraz zwiedzą gdańską starówkę.

poleć znajomemudrukuj