Biuro Prasowe
Komunikaty prasowe

   działalność studencka
   nagrody i osiągnięcia
   oferta edukacyjna
   inwestycje
   konferencje naukowe
   uczelnia dla regionu
   rankingi
   spotkania oficjalne
   sport
   imprezy otwarte

Galeria

Kontakt dla mediów


Znajdź komunikaty
Archiwum Prasowe
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006
  2005
  starsze komunikaty


Politechnika Gdańska >  Biuro Prasowe  > Komunikaty Prasowe > Komunikat Prasowy

Politechnika Gdańska otrzymała europejskie logo HR Excellence in Research2017-08-31

Komisja Europejska przyznała naszej uczelni prawo do posługiwania się prestiżowym logo HR Excellence in Research. Politechnika Gdańska została w ten sposób uznana za instytucję stwarzającą jedne z najlepszych warunków pracy i rozwoju dla badaczy w Europie.

Logo HR Excellence in Research jest znakiem jakości potwierdzającym stosowanie najwyższych standardów w badaniach naukowych i zatrudnianiu prowadzącej je kadry. Prawo do wykorzystywania symbolu potwierdza prestiż danej instytucji wynikający ze spełniania europejskich standardów, jak również zwiększa zainteresowanie potencjalnych kandydatów na stanowiska naukowe. Dzięki niemu Politechnika Gdańska premiowana będzie w krajowych i międzynarodowych konkursach grantowych. Otrzymanie go przekłada się także na dodatkowe punkty przyznawane przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych przy ocenie parametrycznej jednostek naukowych. Poza tym Uczelnia zyska możliwość publikowania ogłoszeń na europejskiej platformie rekrutacji naukowców Euraxess, na której logo HR Excellence in Research widoczne będzie obok nazwy.

Przyznawanie tego symbolu ma przyczynić się do zwiększenia mobilności pracowników naukowych instytucji europejskich, jak również atrakcyjności krajowych systemów badawczych i Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Mogą się nim posługiwać organizacje wskazane przez Komisję Europejską, które posiadają lub wdrażają strategię zarządzania zasobami ludzkimi sprzyjającego naukowcom (Human Resources Strategy for Researchers).

– Wyróżnienie to zawdzięczamy wdrażaniu zasad Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Ich założenia pokrywają się ze strategią rozwoju Politechniki, zmierzającą do podniesienia jej innowacyjności i atrakcyjności dla wszystkich zatrudnionych. Pragniemy, aby nasza uczelnia była dogodnym miejscem pracy dla naukowców, pozwalającym im swobodnie funkcjonować w Europejskim Obszarze Badań – podkreśla prof. Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej. – Bardzo dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w działania związane z uzyskaniem tego prestiżowego logo. Jednocześnie zdaję sobie sprawę, że proces doskonalenia w tym zakresie nie jest jeszcze zakończony – mówi prof. Namieśnik.

Proces wdrażania poprzedzony był wnikliwą analizą badań opinii dotyczących zgodności uregulowań prawnych i działań Uczelni z zapisami Karty i Kodeksu, przeprowadzonych wśród pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych oraz doktorantów Politechniki Gdańskiej. Badaniem ankietowym objęci zostali wszyscy naukowcy PG. Odpowiedzi udzieliło ponad 1000 osób (powyżej 70% naukowców PG).

Zespół ekspertów oceniających wniosek PG o przyznanie prawa do posługiwania się logo HR Excellence in Research docenił działania podjęte przez Politechnikę Gdańską w celu dostosowania praktyk HR do zaleceń Karty i Kodeksu, dzięki czemu Komisja Europejska zaakceptowała wniosek naszej Uczelni.

Komisja Europejska regularnie kontroluje instytucje posługujące się logo HR Excellence in Research, aby zapewnić utrzymywanie przyjętych standardów. Pełna lista instytucji naukowych mogących posługiwać się tym symbolem widnieje na stronie internetowej EURAXESS.

poleć znajomemudrukuj