Biuro Prasowe
Komunikaty prasowe

   działalność studencka
   nagrody i osiągnięcia
   oferta edukacyjna
   inwestycje
   konferencje naukowe
   uczelnia dla regionu
   rankingi
   spotkania oficjalne
   sport
   imprezy otwarte

Galeria

Kontakt dla mediów


Znajdź komunikaty
Archiwum Prasowe
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006
  2005
  starsze komunikaty


Politechnika Gdańska >  Biuro Prasowe  > Komunikaty Prasowe > Komunikat Prasowy

Rekordowe dofinansowanie na interdyscyplinarne studia doktoranckie2017-07-13

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznało Politechnice Gdańskiej dofinansowanie na rozwój interdyscyplinarnego programu studiów doktoranckich w ramach działania 3.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

– Wystąpiliśmy z wnioskiem o sfinansowanie rozwoju studiów doktoranckich w wymiarze międzynarodowym. Dostaniemy na ten cel ponad 9,6 miliona złotych – mówi prof. Maciej Bagiński, kierownik studiów doktoranckich oraz kierownik projektu.

Głównym celem projektu jest uzyskanie wysokiej jakości kompetencji przez przynajmniej 46 absolwentów interdyscyplinarnego programu studiów doktoranckich prowadzonych przez trzy wydziały Politechniki Gdańskiej. Udział w nim weźmie w sumie 75 doktorantów Wydziału Chemicznego, Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki oraz Inżynierii Lądowej i Środowiska, a także uczestnicy programu INTERCHEM prowadzonego wspólnie przez Wydział Chemiczny PG i Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.

Dzięki środkom otrzymanym z NCBR dotychczasowy program tych studiów zostanie znacznie rozbudowany. Wszystkie zajęcia prowadzone będą w języku angielskim, także przez zagranicznych profesorów wizytujących. Doktoranci będą musieli odbywać obowiązkowe, półroczne staże związane z prowadzonymi badaniami oraz uczestniczyć w międzynarodowych konferencjach i warsztatach. Interdyscyplinarne rozprawy doktorskie również mają być przygotowywane po angielsku. Planuje się, że dziesięć z nich ocenią zagraniczni recenzenci.

Aby ułatwić przyszłym doktorom pracę w obcym języku, otrzymają oni wsparcie w postaci indywidualnych seminariów prowadzonych przez osoby, dla których angielski jest językiem ojczystym (native speakers). Uczelnia zaoferuje także specjalistyczne zajęcia pomagające rozwijać tzw. kompetencje miękkie. 85% doktorantów będzie mogło liczyć na stypendia na realizację zadań badawczych w wysokości 1600 zł miesięcznie, przyznawane na zasadach konkursowych co roku we wrześniu.

Cykliczny konkurs przyznawania 64 stypendiów zadaniowych ma na celu motywowanie doktorantów do prac nad badaniami, doktoratem i szybszym ukończeniem studiów. Będzie to wsparcie odrębne od tradycyjnego ustawowego stypendium za wyniki w nauce, więc jeden zdolny doktorant ma szansę otrzymać dwa stypendia jednocześnie.

Całkowita wartość projektu wynosi 9 980 960 zł, z czego Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zapewni dokładnie 9 681 530 zł. Jest to drugie co do wysokości dofinansowanie przyznane przez NCBR w ramach tej edycji konkursu POWR 03.02 w Polsce. Projekt opracowywał zespół pod opieką prorektora ds. nauki profesora Janusza Smulko, złożony z prof. Macieja Bagińskiego z WChem, prof. Michała Mrozowskiego z WETI i prof. Roberta Jankowskiego z WILiŚ. Nad redakcją wniosku czuwała dr Monika Bizewska.

– Nabór do projektu odbędzie się we wrześniu tego roku, a szczegóły jego realizacji zostaną wkrótce dopracowane. Proszę wszystkich zainteresowanych, aby w okresie wakacyjnym regularnie sprawdzali swoje skrzynki pocztowe, śledzili informacje i przygotowywali się do rekrutacji – zaleca prof. Bagiński.

poleć znajomemudrukuj