Biuro Prasowe
Komunikaty prasowe

   działalność studencka
   nagrody i osiągnięcia
   oferta edukacyjna
   inwestycje
   konferencje naukowe
   uczelnia dla regionu
   rankingi
   spotkania oficjalne
   sport
   imprezy otwarte

Galeria

Kontakt dla mediów


Znajdź komunikaty
Archiwum Prasowe
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006
  2005
  starsze komunikaty


Politechnika Gdańska >  Biuro Prasowe  > Komunikaty Prasowe > Komunikat Prasowy

Pierwszy dzień kolejnej konferencji programowej przed Narodowym Kongresem Nauki. Transmisja on-line2017-04-26

Rozpoczęły się obrady konferencji programowej stanowiącej etap przygotowań do Narodowego Kongresu Nauki, zatytułowanej „Zróżnicowanie modeli uczelni i instytucji badawczych – kierunek i instrumenty zmian”. Jej ustalenia przyczynią się do powstania nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Obrady można śledzić on-line na stronie www.nkn.gov.pl.

– Problematyka konferencji jest wyjątkowa, gdyż dotyczy zmian strukturalnych w systemie szkolnictwa wyższego. Tezą trudną do podważenia jest stwierdzenie, że prowadzenie badań naukowych na światowym poziomie wymaga koncentracji zasobów ludzkich i finansowych, zwłaszcza w sytuacji szczupłości finansowania szkolnictwa wyższego, z jaką mamy do czynienia w Polsce. Z drugiej strony o rozpoznawalności uczelni decyduje ich pozycja naukowa, która jest również magnesem przyciągającym studentów z całego świata. Ze względu na te i wiele innych przesłanek różnicowanie uczelni staje się koniecznością – przekonywał rektor Politechniki Gdańskiej prof. Jacek Namieśnik podczas oficjalnego rozpoczęcia obrad.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin w swoim wystąpieniu programowym podkreślił, że tworzenie nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym nie jest podyktowane doraźnymi potrzebami politycznymi, ale wynika z dogłębnej diagnozy problemów polskiej nauki.

– Impuls do stworzenia ustawy wyszedł z samego środowiska akademickiego, które w ogromnej mierze będzie autorem ostatecznych rozstrzygnięć. Chyba nie było do tej pory ustawy, która byłaby w jakimkolwiek obszarze konsultowana w tak szeroki sposób – mówił.

Minister stwierdził również, że proponowane zróżnicowanie modeli uczelni i instytucji badawczych nie będzie wiązać się z podziałem uniwersytetów na lepsze i gorsze.

– Efektem konferencji w Gdańsku będzie bardzo ważny segment ustawy, dotyczący typologii uczelni i zróżnicowania ich misji. Należy podkreślić, że nie będą one miały charakteru hierarchicznego. Misje te mają być różnorodne, ale równie ważne – tłumaczył Jarosław Gowin.

Prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej prof. Maciej Żylicz poświęcił swoje wystąpienie tematyczne rozwinięciu idei uniwersytetów badawczych.

– Uniwersytety te mają być miejscami, w których student poprzez zaangażowanie w badania naukowe uczy się kreatywnego myślenia. Muszą też być miejscem, w którym spotykają się ludzie twórczy, którzy nie boją się zadawać trudnych pytań – uważa profesor.

Wybitni eksperci biorący udział w odbywającej się na Politechnice Gdańskiej konferencji postarają się odpowiedzieć na pytanie, czy zróżnicowanie uczelni i instytucji badawczych to pożądany kierunek zmian oraz w oparciu o jakie kryteria i mechanizmy należałoby je wprowadzać. Ważne będzie także określenie liczby elitarnych uczelni w Polsce oraz zastanowienie się, czy taki podział ma być trwały, czy też uczelnie powinny móc starać się o awans do elity. Omawiana będzie też rola wyższych szkół zawodowych w nowym systemie.

W programie obrad jeszcze dziś przewidziano dwie dyskusje panelowe. Pierwszą z nich, rozpoczynającą się o 12.30 w Auli w Gmachu Głównym PG, poświęcono zrównoważonemu rozwojowi systemu uczelni. Drugi panel, zatytułowany „Wyspy doskonałości” odbędzie się w tym samym miejscu o godzinie 15.00. O 17.00 rozpoczną się seminaria równoległe pogrupowane w cztery sesje. Ich tematyka dotyczyć będzie projektu uniwersytetu badawczego PAN, 5 poziomowi Polskiej Ramy Kwalifikacji, roli instytucji przedstawicielskich środowiska akademickiego w systemie szkolnictwa wyższego oraz podporządkowania uczelni resortom sektorowym. Wszystkie seminaria zostaną podsumowane w Auli w Gmachu Głównym o godzinie 18.30.

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE 

Debata oksfordzka nad tezą „Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe w obecnym kształcie przynoszą społeczeństwu więcej strat niż korzyści" 

Wystawa starodruków 

poleć znajomemudrukuj