Biuro Prasowe
Komunikaty prasowe

   działalność studencka
   nagrody i osiągnięcia
   oferta edukacyjna
   inwestycje
   konferencje naukowe
   uczelnia dla regionu
   rankingi
   spotkania oficjalne
   sport
   imprezy otwarte

Galeria

Kontakt dla mediów


Znajdź komunikaty
Archiwum Prasowe
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006
  2005
  starsze komunikaty


Politechnika Gdańska >  Biuro Prasowe  > Komunikaty Prasowe > Komunikat Prasowy

Uczelnie badawcze a uczelnie dydaktyczne. Rozmowa o przyszłości szkolnictwa już wkrótce na PG2017-04-07

Szykuje się rewolucja na poziomie uczelni wyższych. Dyskusje na ten temat są zaawansowane, w tym celu od października 2016 do czerwca 2017 w całej Polsce organizowane są konferencje programowe (łącznie 9) Narodowego Kongresu Nauki. Najbliższa odbędzie się w dniach 26–27 kwietnia na Politechnice Gdańskiej.

Podsumowaniem tychże konferencji będzie wrześniowy Narodowy Kongres Nauki. Wówczas zaprezentowany zostanie m.in. projekt założeń do nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Najważniejszym tematem dyskusji, która już niedługo odbędzie się na Politechnice Gdańskiej będzie pomysł zróżnicowania uczelni na badawcze i dydaktyczne. Panele dyskusyjne i seminaria będą więc poświęcone głównie kwestii wyodrębnienia grupy uczelni wiodących, które byłyby oparte na wysoce selektywnym naborze studentów, wyższych wymaganiach wobec kadry naukowo-dydaktycznej, inaczej definiowanych celach oraz na wyższym poziomie finansowania w przeliczeniu na studenta i zatrudnioną kadrę.

Eksperci, w gronie których znajdą się wybitni profesorowie, zastanawiać się będą nad liczbą elitarnych uczelni w Polsce. Istotnym zagadnieniem będzie także fakt, czy podział szkół wyższych ma być trwały czy też możliwe będą awanse do grupy uczelni wiodących.

Z modelami kształcenia związana jest integracja uczelni oraz instytutów badawczych. To kolejne zagadnienie, o którym będzie mowa na PG.

Konferencję pt. „Zróżnicowanie modeli uczelni i instytucji badawczych – kierunek i instrumenty zmian” otworzy JM Rektor Politechniki Gdańskiej prof. Jacek Namieśnik, natomiast wystąpienie programowe wygłosi wicepremier Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

– Uczelnie muszą funkcjonować w bardzo niestabilnych warunkach, które są wywołane m.in. istotnymi zmianami w zasadach podziału dotacji podstawowej przeznaczonej na pokrycie kosztów działalności dydaktycznej i oczekiwaniem na nowe zapisy w ustawie, która będzie dotyczyła szkolnictwa wyższego. Czekamy też na wyniki parametryzacji wszystkich jednostek naukowych. Zachęcam do wzięcia udziału w obradach i zabranie głosu w dyskusji podczas konferencji, na naszej uczelni, która stanowi jeden z etapów przygotowań do Narodowego Kongresu Nauki – mówi rektor Politechniki Gdańskiej.

***

Program wydarzenia znajduje się tutaj. Zainteresowani udziałem w konferencji powinni się zarejestrować za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie MNiSW.

poleć znajomemudrukuj