Biuro Prasowe
Komunikaty prasowe

   działalność studencka
   nagrody i osiągnięcia
   oferta edukacyjna
   inwestycje
   konferencje naukowe
   uczelnia dla regionu
   rankingi
   spotkania oficjalne
   sport
   imprezy otwarte

Galeria

Kontakt dla mediów


Znajdź komunikaty
Archiwum Prasowe
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006
  2005
  starsze komunikaty


Politechnika Gdańska >  Biuro Prasowe  > Komunikaty Prasowe > Komunikat Prasowy

Matematyka i fizyka dla Pomorza – konsorcjum PG i UG2015-12-15

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej PG oraz Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego 16 grudnia br. podpiszą umowę, na mocy której powstanie konsorcjum pod nazwą „Matematyka i fizyka dla Pomorza”. 

Porozumienie zostanie podpisane podczas uroczystego posiedzenia Senatu PG, około godz. 12.45 w Auli w Gmachu Głównym PG. 

Konsorcjum ma pomóc w pracy mieszanych zespołów badawczych złożonych z uczonych obu uczelni, oraz uatrakcyjnić ofertę dydaktyczną partnerów. Warto podkreślić, że oba wydziały już obecnie wspólnie realizują projekty badawcze.

Wydziały PG i UG planują połączenie swoich studiów doktoranckich w jedno międzyuczelniane studium doktoranckie o szerokim zakresie dyscyplinarnym. Dzięki wzbogaconej ofercie wykładowej profesorów obu uczelni oraz wizytujących z zagranicy i zintegrowanemu programowi wspierania wymiany doktorantów z innymi ośrodkami naukowymi studia będą mogły być prowadzone na wyższym poziomie.

Konsorcjum poszerzy nie tylko możliwości kształcenia, ale także pozyskiwania grantów na badania naukowe, w tak ważnych dla gospodarki dziedzinach jak nauki ścisłe, nanotechnologia czy inżynieria materiałowa. Wzmocni ono także pozycję wydziałów obu uczelni zarówno w regionie, jak i w kraju.

Konsorcjum koordynować będzie prowadzenie działań w zakresie pozyskiwania środków na projekty badawcze, badawczo-rozwojowe oraz inwestycyjne zarówno ze źródeł krajowych, jak i zagranicznych. W jego ramach opracowane zostaną także procedury umożliwiające bardziej efektywne wykorzystanie infrastruktury badawczej obu wydziałów dla wspólnie prowadzonych przedsięwzięć.
Konsorcjum umożliwi także lepsze i skuteczniejsze popularyzowanie i upowszechnianie wyników prac naukowo-badawczych prowadzonych na obu wydziałach.

poleć znajomemudrukuj