Biuro Prasowe
Komunikaty prasowe

   działalność studencka
   nagrody i osiągnięcia
   oferta edukacyjna
   inwestycje
   konferencje naukowe
   uczelnia dla regionu
   rankingi
   spotkania oficjalne
   sport
   imprezy otwarte

Galeria

Kontakt dla mediów


Znajdź komunikaty
Archiwum Prasowe
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006
  2005
  starsze komunikaty


Politechnika Gdańska >  Biuro Prasowe  > Komunikaty Prasowe > Komunikat Prasowy

Uczelnia zawiera porozumienia z Gdańskiem2015-12-15

Politechnika Gdańska oraz Gmina Miasto Gdańsk podpiszą dwa porozumienia o współpracy. Podpisanie dokumentów odbędzie się, podczas uroczystego posiedzenia Senatu Politechniki Gdańskiej, 16 grudnia około godz. 14.00.

Sygnatariuszami dokumentów będą: prof. Henryk Krawczyk, rektor PG oraz Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska.

Pierwsze  porozumienie dotyczy zasad udzielania pomocy pracownikom Politechniki Gdańskiej w pozyskiwaniu lokali mieszkalnych z zasobów Gdańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego lub Towarzystwa Budownictwa Społecznego ,,Motława’’. Intencją dokumentu jest wsparcie nauki i szkolnictwa wyższego w Gdańsku w obliczu rozwoju Politechniki Gdańskiej i wzrastających potrzeb pracowników uczelni. Porozumienie zostanie podpisane na okres 2 lat (z możliwością jego przedłużenia). 

– Porozumienie otwiera szanse na pozyskanie własnego mieszkania przed młodymi pracownikami PG, zwłaszcza tymi najbardziej potrzebującymi i jednocześnie rokującymi największy rozwój zawodowy. Szkoda, że liczba oferowanych mieszkań nie jest zbyt duża. Jednak oferta jest konkurencyjna wobec innych możliwości pozyskania mieszkania na rynku – mówi prof. Henryk Krawczyk, rektor Politechniki Gdańskiej.

– Gdańsk – jak pokazują wyniki różnych analiz i raportów – jest doskonałym miejscem do życia. A poza tym od lat konsekwentnie przyciąga największych inwestorów z branży IT. Myślimy o „cyfrowym Gdańsku”, nawet o „kosmicznym Gdańsku”, a do tego potrzebujemy ludzi młodych i pełnych pomysłów. Naturalne więc, że wyciągamy rękę do specjalistów, którzy wybrali Gdańsk, jako miejsce gdzie chcą żyć i kontynuować karierę naukową – mówi Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz.

Celem kolejnego porozumienia jest podejmowanie wspólnych przedsięwzięć w zakresie budowy, utrzymania i wykorzystania infrastruktury informatycznej, ze szczególnym uwzględnieniem Centrów Przetwarzania Danych oraz projektów o charakterze Gdańsk CityLAB (Big Data, Open Data, IoT, STOS) i Smart City. W ramach współpracy strony deklarują chęć współuczestnictwa w finansowaniu oraz wspólne staranie się o pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania dla prowadzonych działań.

– Umowa ta stwarza nową przestrzeń współpracy, z jednej strony z Centrum Informatycznym Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej oraz Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji PG, a tym samym z środowiskiem akademickim Pomorza, a z drugiej strony z firmami informatycznymi oraz administracją miasta i regionu. Chodzi o rozwój cyfrowego miasta i cyfrowej metropolii. Sprawą podstawową jest gromadzenie i przechowywanie ogromnych zbiorów danych i w oparciu o te dane, projektowanie i wytwarzanie całej gamy przydatnych społeczeństwu usług i aplikacji informatycznych, prowadzących do zwiększenia jakości ich życia – podkreśla prof. Henryk Krawczyk.

Należy doprecyzować, iż rektor PG i prezydent Gdańska podpiszą list intencyjny, którzy poszerzy współpracę na podstawie podpisanego w 2006 roku „Porozumienia w sprawie podjęcia ścisłej współpracy i koordynacji działań w zakresie rozbudowy infrastruktury informatycznej na bazie CI TASK”.

 

poleć znajomemudrukuj