Biuro Prasowe
Komunikaty prasowe

   działalność studencka
   nagrody i osiągnięcia
   oferta edukacyjna
   inwestycje
   konferencje naukowe
   uczelnia dla regionu
   rankingi
   spotkania oficjalne
   sport
   imprezy otwarte

Galeria

Kontakt dla mediów


Znajdź komunikaty
Archiwum Prasowe
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006
  2005
  starsze komunikaty


Politechnika Gdańska >  Biuro Prasowe  > Komunikaty Prasowe > Komunikat Prasowy

PG dołączyła do prestiżowego grona uczelni CESAER2015-10-30

Politechnika Gdańska została przyjęta do grona członków CESAER – europejskiej organizacji zrzeszającej najlepsze wyższe szkoły techniczne (Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research).  Politechnika Gdańska jest trzecią uczelnią w Polsce, która dołączyła do CESAER.

 – Przedstawiciele CESAER bardzo dokładnie prześledzili wszelkie aspekty związane z życiem naszej uczelni. Interesowała ich wizja i strategia Politechniki Gdańskiej jako SMART University, w tym priorytety instytucjonalne. Pytano o zarządzanie uczelnią w odniesieniu do badań i edukacji, a także o finanse uczelni w tym o aspekt finansowania z przemysłu. W kontekście struktury organizacyjnej uczelni przedstawiciele CESAER analizowali role i zakres odpowiedzialności poszczególnych jednostek na Politechnice – wylicza prof. Jacek Mąkinia, prorektor ds. współpracy i innowacji, który koordynował kwestie związane z aplikacją PG do członkostwa w CESAER.

– Pod uwagę brano także współpracę naszej uczelni z otoczeniem gospodarczym, innymi uczelniami oraz absolwentami. W tym względzie interesujący dla przedstawicieli CESAER był stopień innowacyjności naszej uczelni oraz proces transferu technologii – dodaje prof. Mąkinia.

Ocena CESAER obejmowała również ścieżki kariery pracowników, dorobek naukowy i liczbę publikacji, a także organizację programów studiów inżynierskich, magisterskich oraz doktoranckich.

Dopiero po wnikliwej ocenie, na drodze tajnego głosowania podczas walnego zebrania zarządu CESAER, podjęto decyzję o przyjęciu Politechniki Gdańskiej do Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research.

CESAER powstała w 1990 roku, obecnie należy do niej ponad 50 europejskich wiodących uczelni wyższych z 24 krajówPolitechnika Gdańska jest trzecią uczelnią w Polsce, która dołączyła do tego zaszczytnego grona. Organizacja CESAER czuwa nad wysokim poziomem badań, edukacji, rozwoju współpracy uczelni z przemysłem, stawia na rozwój innowacyjności. Członkowie CESAER są zobowiązani do spójnych działań na rzecz szeroko pojętego rozwoju kształcenia inżynierskiego, odpowiadającego potrzebom globalnego rynku. 

Politechnika Gdańska będzie uczestniczyła w pracach Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research w następujących grupach roboczychotwarta nauka, przedsiębiorczość, transfer technologii oraz internacjonalizacja.

poleć znajomemudrukuj