Biuro Prasowe
Komunikaty prasowe

   działalność studencka
   nagrody i osiągnięcia
   oferta edukacyjna
   inwestycje
   konferencje naukowe
   uczelnia dla regionu
   rankingi
   spotkania oficjalne
   sport
   imprezy otwarte

Galeria

Kontakt dla mediów


Znajdź komunikaty
Archiwum Prasowe
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006
  2005
  starsze komunikaty


Politechnika Gdańska >  Biuro Prasowe  > Komunikaty Prasowe > Komunikat Prasowy

Zapisy na studia II stopnia od 5 stycznia 20122011-12-30

Rekrutacja zimowa na studia II stopnia rozpoczyna się 5 stycznia 2012 na wszystkich dziewięciu wydziałach Politechniki Gdańskiej. Ostateczny termin składania dokumentów mija 2 lutego, z wyjątkiem architektury, na którą dokumenty będą przyjmowane do 26 stycznia. Kandydaci na architekturę poza dokumentami podstawowymi, mają obowiązek złożyć również portfolio dotychczasowych projektów i osiągnięć.

Uczelnia przygotowała 2876 miejsc na studiach stacjonarnych i 460 miejsc na niestacjonarnych. Oferuje 31 kierunków studiów, w tym 5 w języku angielskim: automatyka i robotyka; elektronika i telekomunikacja; informatyka; budownictwo oraz inżynieria środowiska. W semestrze letnim uruchamia cztery kierunki na studiach niestacjonarnych.

Zajęcia rozpoczynają się 9 lutego 2012.

Rekrutacja na Politechnice Gdańskiej prowadzona jest wyłącznie w systemie elektronicznym e-Rekrutacja. Studia trwają od trzech do czterech semestrów. Dedykowane są absolwentom studiów I stopnia Politechniki Gdańskiej lub uczelni o podobnym profilu kształcenia.

Nabór na studia odbywa się na podstawie średniej ocen z nauki na I stopniu, według listy rankingowej kandydatów.

Wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia II stopnia w roku akademickim 2011/2012 wynosi 85 zł. Za udział w rekrutacji obowiązuje jednokrotna opłata rekrutacyjna bez względu na liczbę kierunków wybranych przez kandydata w danym trybie lub stopniu kształcenia.

Dokumenty przyjmowane są w Wydziałowych Komisjach Rekrutacyjnych.

Szczegółowe informacje organizacyjne, wykaz kierunków i specjalności znajdziesz na 
www.rekrutacja.pg.gda.pl

Wszystkich zainteresowanych rozpoczęciem studiów na naszej uczelni zapraszamy również 19 marca 2012 na wspaniałą imprezę pod hasłem POLITECHNIKA OPEN. Tego dnia politechniczne laboratoria i sale wykładowe są otwarte dla gości.

26 kwietnia 2012 zaś – czeka nas wesołe spotkanie z Dziewczynami na Politechniki.

Z nowości – na Politechnice Gdańskiej zapowiadane jest uruchomienie studiów I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna. Inną ciekawą nowością jest chemia budowlana, prowadzona od ubiegłego roku wespół z Akademią Górniczo-Hutniczą i Politechniką Łódzką.

Uczelnia proponuje szeroką ofertę studiów podyplomowych, umożliwiających dokształcanie w interesujących obszarach w ciągu (najczęściej) dwóch semestrów. Zgłoszenia przyjmowane są od absolwentów różnego typu szkół wyższych. Studia te w większości rozpoczynają się jesienią, czyli od września i października, ale są także i takie, które rekrutację prowadzą od grudnia do marca i na wiosnę uruchamiają zajęcia. Warto zajrzeć w zakładkę studiów podyplomowych.

poleć znajomemudrukuj
Kontakty
Ewa Lach

biuro prasowe
ewa.lach@pg.gda.pl
tel.: 58 347 29 99


Biuro prasowe Politechniki Gdańskiej

biuro.prasowe@pg.edu.pl
tel.: 58/347 29 99
Inne formaty