Biuro Prasowe
Komunikaty prasowe

   działalność studencka
   nagrody i osiągnięcia
   oferta edukacyjna
   inwestycje
   konferencje naukowe
   uczelnia dla regionu
   rankingi
   spotkania oficjalne
   sport
   imprezy otwarte

Galeria

Kontakt dla mediów


Znajdź komunikaty
Archiwum Prasowe
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006
  2005
  starsze komunikaty


Politechnika Gdańska >  Biuro Prasowe  > Komunikaty Prasowe > Komunikat Prasowy

Minister infrastruktury docenił podręcznik dla drogowców2009-12-21

Podręcznik akademicki „Węzły drogowe i autostradowe” został wyróżniony przez ministra infrastruktury. To praca zbiorowa pod redakcją prof. Ryszarda Krystka z Katedry Inżynierii Drogowej WILiŚ, będąca szeroką monografią problematyki projektowania węzłów drogowych z wykorzystaniem nowoczesnych technik komputerowych. Omówiono w nim również zasady ruchu pieszego i komunikacji zbiorowej w obszarze wielkich węzłów komunikacyjnych. Autorzy publikacji odbiorą dyplomy z rąk ministra we wtorek,  22 grudnia 2009 w Warszawie.

Nagrodzeni nie kryją zadowolenia. Wszak ministerialne wyróżnienie jest dowodem uznania dla ich pracy. 
– Minęło właśnie 20 lat od chwili, gdy rozpoczęliśmy prace nad wydaniem pierwszej książki „Węzły drogowe”. Była ona kontynuacją idei zmarłego profesora Zygmunta Wrześniowskiego Zamierzał on bowiem wydać serię książek poświęconych projektowaniu dróg ruchu szybkiego. Pierwsza z nich pt. „Autostrady” ukazała się jeszcze za jego życia w 1975 roku i dotyczyła głównie: planowania sieci i geometrycznego projektowania autostrad, analiz ekonomicznych i technologii budowy autostrad. Druga książka wydana w 1992 roku poświęcona była wyłącznie węzłom drogowym i zawierała zagadnienia projektowania geometrycznego – opowiada prof. Ryszard Krystek z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska, redaktor wyróżnionej publikacji.

Kolejne wydanie książki, uzupełnione i znacząco poszerzone, otrzymało tytuł „Węzły drogowe i autostradowe”. Ukazało się ono dwukrotnie: w 1998 i 2008 roku.
– Rozdziały dotyczące klasyfikacji węzłów oraz ich elementów geometrycznych pozostały praktycznie bez zmian, jako że jest to klasyka projektowania w drogownictwie. Zmiany merytoryczne wprowadzono natomiast w rozdziałach poświęconych komputerowym technikom projektowania węzłów – podkreśla prof. Krystek.

Co ciekawe w najnowszym wydaniu do podręcznika wprowadzono rozdział na temat inteligentnych systemów transportu – ITS. Jest to formuła wspomagania istniejącej infrastruktury drogowej w celu podniesienia poziomu sprawności jej funkcjonowania oraz poprawienia jakości systemu informacji drogowej.

Monografia adresowana jest do studentów uczelni technicznych, kształcących się na specjalnościach drogowych i urbanistycznych oraz do słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu drogownictwa, inżynierii ruchu i urbanistyki, a także do pracowników biur projektów i administracji drogowej oraz policyjnych służb ruchu drogowego.

Minister infrastruktury co roku przyznaje nagrody i wyróżnienia za prace dyplomowe, doktorskie, habilitacyjne i publikacje w dziedzinach architektury, budownictwa, urbanistyki, gospodarki mieszkaniowej i komunalnej, ekonomiki budownictwa i inwestycji oraz nieruchomości. 
Politechniczny zespół redakcyjny w składzie: prof. dr hab. inż. Ryszard Krystek , dr inż. Marcin Budzyński, dr inż. Kazimierz Jamroz, dr inż. Lech Michalski, dr inż. Jacek Oskarbski oraz dr inż. Joanna Żukowska otrzyma wyróżnienie w formie dyplomu. Do zespołu redakcyjnego należał też śp. prof. mgr inż. Zygmunt Wrześniowski.

Gala wręczenia dyplomów odbędzie się 22 grudnia o godz. 12.00 w gmachu NOT w Warszawie, sala A, ul. Czarneckiego 3/5.

poleć znajomemudrukuj
Kontakty
Biuro prasowe Politechniki Gdańskiej

biuro.prasowe@pg.edu.pl
tel.: 58/347 29 99
Inne formaty