Politechnika Gdańska
Politechnika Gdańska

Informacja prasowa

Złoty medal z wyróżnieniem dla Multimedialnego Systemu Monitorowania Hałasu

Multimedialny System Monitorowania Hałasu opracowany przez Katedrę Systemów Multimedialnych Wydziału Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej został nagrodzony złotym medalem z wyróżnieniem podczas Światowego Salonu Wynalazczości "Eureka”. System wybrano spośród kilkudziesięciu opracowań naukowo-badawczych – na konkursową wystawę zgłosiło się bowiem ponad 30 krajów, w tym Iran i Malezja.

 – Światowy Salon Wynalazczości "Eureka" to jedna z najbardziej prestiżowych wystaw z dziedziny światowej wynalazczości. Zaprezentowało się ponad trzydzieści krajów świata, ale znaczącą grupę wśród wystawców stanowiły ekspozycje polskich instytutów i uczelni. Katedra Systemów Multimedialnych Politechniki Gdańskiej prezentowała Multimedialny System Monitorowania Hałasu, którego zadaniem jest ułatwienie oceny nagromadzenia czynników degradujących środowisko aglomeracji, w tym przede wszystkim hałasu – opowiada prof. Andrzej Czyżewski, kierownik Katedry Systemów Multimedialnych Wydziału Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. 

Wynalazek politechników, realizowany we współpracy z Centrum Doskonałości "Proksim", spotkał się dużym zainteresowaniem zarówno wśród publiczności, jak i u sędziów oceniających prezentowane prace.  

Światowy Salon Wynalazczości "Eureka” odbywał się w dniach 22-25 listopada 2007 roku w Brukseli. Była to już pięćdziesiąta siódma edycja wystawy. Medal wraz z dyplomem dopiero trafił do rąk laureatów.     

Gdańsk, 2007-12-13

Dodatkowe informacje: