Politechnika Gdańska
Politechnika Gdańska

Informacja prasowa

266 osób wykształconych „na odległość”

Projekt „Know – Kształcenie na odległość wspierające rozwój kwalifikacji zawodowych” dobiegł końca. Dyplomy uzyskało 266 osób wykształconych „na odległość”. Przez dwa lata na 12 bezpłatnych kursach – podniosło swoje kwalifikacje prawie 300 osób, m.in. organizatorów służby zdrowia, lekarzy rodzinnych, radiologów, nauczycieli akademickich i nauczycieli szkół różnych poziomów. Kursy zostały przygotowane przez ekspertów w ramach konsorcjum czterech uczelni Wybrzeża: Akademii Medycznej w Gdańsku, Akademii Morskiej w Gdyni, Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego. Projekt współfinansowany Unia Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Słuchaczom zaproponowano sześć kursów w dwóch edycjach, m.in. z zakresu etyki organizacji, sieci komputerowych, diagnostyki radiologicznej, leczenia bólu przewlekłego dla lekarzy rodzinnych, a także kształcenia na odległość nauczycieli i dydaktyki akademickiej. Zainteresowanie kursami wyraziło ponad tysiąc osób, formalnie udział zgłosiło ponad dziewięćset, przyjęto ok. trzystu pięćdziesięciu uczestników , z czego dyplomy uzyskało 266 osób.

– Celem projektu było podniesienie kwalifikacji zawodowych osób objętych projektem, a także popularyzacja kształcenia przez całe życie i tworzenie społeczeństwa informacyjnego na Pomorzu – mówi prof. Antoni Nowakowski w Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, koordynator projektu. – Z dużą satysfakcja stwierdzamy, że interdyscyplinarne doświadczenia zespołów specjalistycznych z różnych uczelni zdecydowanie przynosi wartość dodaną trudna do osiągnięcia w zamkniętej grupie specjalistów „branżowych”.

Kursy prowadzone były z zastosowaniem zaawansowanych narzędzi techniki nauczania na odległość. Materiał kursu rozłożony został na 30 godzin pracy z instruktorem (zdalnie, a na zajęciach wprowadzających lokalnie) z wykorzystaniem komputera i sieci Internet oraz 20 godzin prac własnych z wykorzystaniem materiałów przygotowanych na serwerze edukacyjnym. Kurs uwieńczyło przyznanie dyplomu, a także specjalnych bonusów w postaci punktów kwalifikacyjnych w karierze lekarza czy dyplomu ukończenia kursu pedagogicznego, co istotne w karierze zawodowej zarówno nauczycieli, jak i lekarzy.

Spotkanie wieńczące projekt odbędzie się 21 grudnia, czwartek, w sali Rady Wydziału Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki PG, pok. 122 , I piętro, godz.13.00

Gdańsk, 2006-12-21

Dodatkowe informacje: