Politechnika Gdańska
Politechnika Gdańska

Informacja prasowa

Kolejne projekty pracowników i studentów zostaną zrealizowane w tym roku na PG

Defibrylatory, mobilny warsztat studencki, miejsca piknikowe – m.in. te pomysły pracowników i studentów zostaną zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego Politechniki Gdańskiej w 2018 roku. Na liście projektów do realizacji znajdują się w sumie cztery inicjatywy pracownicze oraz pięć studenckich.

W wyniku głosowania do budżetu obywatelskiego PG, w budżecie pracowniczym zmieściły się następujące projekty: „Defibrylatory na Politechnice Gdańskiej” (oddano na niego 17% wszystkich głosów), „Wymiana ogrodzenia wokół budynku Wysokich Napięć przy ul. Własna Strzecha 18A (narożnik)” (16%) i „Uruchomienie pracowni komputerowej dla studentów” (11%).

Z projektów studenckich wybrane zostały „Mobilny warsztat studencki” (30% głosów), „Studenckie sale multimedialne w DS1, DS3, DS6, DS8, DS9” (16%), „System kolejkowy do Dziekanatu i Wydziałowej Komisji Stypendialnej WFTiMS” (15%) oraz „Ławki plenerowe i miejsca piknikowe” (12%).

Po zsumowaniu planowanych wydatków na wyżej wymienione projekty okazało się, że w budżecie pozostały niewykorzystane środki, które jednak nie umożliwiały finansowania projektów znajdujących się na kolejnych pozycjach listy rankingowej. W związku z tym prof. Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej, podjął decyzję o zwiększeniu budżetu obywatelskiego o łączną kwotę 32500 zł (19500 zł dla budżetu pracowniczego i 13000 zł dla budżetu studenckiego). Pozwoli to na przyjęcie do realizacji projektu pracowniczego „Dodatkowe sterowanie windami z każdego piętra w gmachu B” (7% głosów) oraz projektu studenckiego „Strefy wypoczynku na Osiedlu Akademickim” (10%).

Gdańsk, 2018-01-03

Dodatkowe informacje: