Politechnika Gdańska
Politechnika Gdańska

Informacja prasowa

Na PG będzie można podpisać deklarację poszanowania godności i realizacji wszystkich praw osób z niepełnosprawnościami

W efekcie prac nad założeniami do Nowego Systemu Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami, których elementem był m.in. zorganizowany na Politechnice Gdańskiej Pomorski Konwent Regionalny pod patronatem JM Rektora PG, powstała deklaracja poszanowania godności i realizacji wszystkich praw osób z niepełnosprawnościami. Każdy student i pracownik PG będzie miał okazję podpisać się pod deklaracją 12 grudnia. Dokument zostanie wyłożony w holu przed Aulą PG w godz. 10.00–14.00.

W deklaracji, opracowanej podczas III Kongresu Osób z Niepełnosprawnością (odbył się w październiku w Warszawie), podkreślono prawo do samodzielnego i niezależnego życia wszystkich osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Drogę do tego celu ma stanowić pełne wdrożenie postanowień Konwencji ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami, a także podpisanie i ratyfikacja Protokołu Fakultatywnego do Konwencji.

– Deklaracja, do której podpisania zachęcam wszystkich pracowników i studentów naszej uczelni, to dokument w duchu poszanowania praw osób z niepełnosprawnościami i równoprawnego dostępu do środowiska zbudowanego, produktów i usług – mówi prof. Marek Wysocki z Wydziału Architektury PG, który za wkład w tworzenie rozwiązań architektonicznych przyjaznych osobom z niepełnosprawnościami, został wyróżniony Nagrodą Rzecznika Praw Obywatelskich im. doktora Macieja Lisa.

Tego samego dnia deklaracja zostanie podpisana podczas prezentacji założeń do Nowego Systemu Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami, która odbędzie się na Uniwersytecie Warszawskim.

Nowy System wsparcia to dokument w którego opracowanie zaangażowało się ponad 5 tys. osób. Duży wkład w założenia nowej Ustawy o dostępności wniósł prof. Marek Wysocki, twórca Centrum Projektowania Uniwersalnego na Politechnice Gdańskiej.

Obecnie w Polsce żyje blisko 6 mln osób z niepełnosprawnościami, które na co dzień borykają się z licznymi utrudnieniami m.in. w kwestiach zatrudnienia czy dostępności architektonicznej.

– Pomimo, że Konwencja ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami weszła w życie pięć lat temu, jej przestrzeganie wciąż pozostawia wiele do życzenia. Problemem jest m.in. utrudniony dostęp do edukacji, ze względu na niedostosowane pomieszczenia szkolne i akademickie, czy brak możliwości zawierania małżeństw osób z niepełnosprawnościami. Coraz częściej widoczna jest także przemoc, której poddawane są osoby z niepełnosprawnościami. To wszystko skutkuje wykluczeniem, z którym muszą się mierzyć – podkreśla prof. Marek Wysocki.

Gdańsk, 2017-12-11

Dodatkowe informacje: