Politechnika Gdańska
Politechnika Gdańska

Informacja prasowa

Uroczyste posiedzenie Senatu PG

Otwarte, uroczyste posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej odbędzie się 6 grudnia, o godz. 11.15 w Auli Gmachu Głównego.

Uroczystość rozpocznie się odśpiewaniem hymnu państwowego przez Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej. Następnie przemówienie wygłosi rektor PG prof. Jacek Namieśnik.

Po odśpiewaniu przez chór hymnu Politechniki Gdańskiej, wręczone zostaną:

Najliczniejszą grupę wyróżnionych stanowią laureaci Nagród Rektora I stopnia zarówno indywidualnych, jak i zespołowych przyznanych za: całokształt działalności, uzyskanie tytułu naukowego profesora, osiągnięcia naukowe, wdrożeniowe, dydaktyczne oraz organizacyjne. W tej grupie nagrodzonych są również laureaci Nagród Specjalnych Rektora.

Na zakończenie chór odśpiewa Gaude Mater Polonia.

Posiedzenie Senatu PG jest otwarte. Zapraszamy do udziału w uroczystości.

Gdańsk, 2017-12-05

Dodatkowe informacje: