Politechnika Gdańska
Politechnika Gdańska

Informacja prasowa

11 września rozpoczynamy dodatkową rekrutację na wybrane kierunki studiów

Zielone technologie i monitoring (Green Technologies and Monitoring), Korozja, Analityka gospodarcza, Oceanotechnika oraz Informatyka to kierunki, na które przeprowadzona zostanie dodatkowa rekrutacja. Rozpocznie się ona 11 września i potrwa tydzień.

Zainteresowani będą mieć do wyboru pięć kierunków studiów. Zielone technologie i monitoring (Green Technologies and Monitoring) oraz Korozja to studia stacjonarne I stopnia prowadzone na Wydziale Chemicznym. Studenci Zielonych technologii i monitoringu poznają wachlarz metod służących monitorowaniu środowiska, usuwaniu z niego zanieczyszczeń i przeprowadzaniu zielonych procesów przemysłowych. Studia te są prowadzone w dwóch językach – polskim i angielskim. Studenci mogą wybrać jeden z nich lub brać udział w zajęciach mieszanych. Korozja to kierunek poświęcony badaniu zjawiska degradacji materiałów. Walka z nim jest priorytetem we wszystkich dziedzinach gospodarki, a nawet w zakresie kultury i sztuki. Zajęcia na tych studiach pozwalają zapoznać się z najnowocześniejszymi technikami ochrony przed korozją oraz metodami jej badania.

Wśród kierunków niestacjonarnych I stopnia można będzie podjąć studia na Analityce gospodarczej na Wydziale Zarządzania i Ekonomii. Są to studia umożliwiające zdobycie wiedzy z zakresu ekonomii, finansów i zarządzania, podpartej znajomością systemów informatycznych. Studenci mają do wyboru wiele dodatkowych szkoleń oraz możliwość uczestnictwa w wizytach studyjnych w przedsiębiorstwach w Polsce i za granicą. Wciąż też dostępne są miejsca na studiach niestacjonarnych I stopnia na kierunku Oceanotechnika (Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa), które przybliżają zasady budowy i remontowania statków, obsługę platform wiertniczych oraz eksplorację zasobów mórz i oceanów.

Istnieje także możliwość wzięcia udziału w dodatkowej rekrutacji na studia niestacjonarne II stopnia na kierunku Informatyka (Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki). Pozwalają one uzyskać wszechstronne wykształcenie z zakresu aplikacji i systemów, wzbogacone o kompetencje potrzebne m. in. do prowadzenia obliczeń naukowo-badawczych oraz tworzenia elastycznych i wydajnych systemów rozproszonych. Politechnika Gdańska posiada najlepiej wyposażone laboratoria dydaktyczne sieci komputerowych w Polsce, co zostało potwierdzone opiniami zarówno studentów, jak i państwowych komisji akredytacyjnych.

Dodatkowa rekrutacja rusza 11 września. Do 18 września kandydaci muszą dodać nabór w systemie eRekrutacja i złożyć komplet dokumentów do właściwej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w godzinach jej urzędowania. Wyniki zostaną ogłoszone 20 września. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej.

Gdańsk, 2017-08-22

Dodatkowe informacje: