Politechnika Gdańska
Politechnika Gdańska

Informacja prasowa

Spotkanie Konwentu Politechniki Gdańskiej

Tematem obrad posiedzenia Konwentu Politechniki Gdańskiej, które odbędzie się 26 czerwca o godz. 13.00 w uczelnianym Gmachu Głównym, będzie udział środowiska naukowego w realizacji Narodowego Programu Zagospodarowania Dolnej Wisły.

W spotkaniu uczestniczyć będą przedstawiciele kierownictwa Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Budownictwa i Infrastruktury, Ministerstwa Energii oraz Ministerstwa Środowiska.

Debatę poprzedzą referaty:

1. System hydrograficzny Gdańsk – dolna Wisła – Warszawa: drzemiący potencjał (prof. Marek Szmytkiewicz z Instytutu Budownictwa Wodnego Państwowej Akademii Nauk i prof. Romuald Szymkiewicz z Katedry Hydrotechniki Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska PG)                      

2. Społeczno-ekonomiczne skutki zagospodarowania dolnej Wisły (prof. Krystyna Wojewódzka-Król i prof. Ryszard Rolbiecki z Katedry Polityki Transportowej Wydziału Ekonomicznego UG).

Podczas posiedzenia Konwentu PG planowane jest podpisanie porozumienia pomiędzy Politechniką Gdańską, Uniwersytetem Gdańskim i Instytutem Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk na rzecz wspierania Narodowego Programu Zagospodarowania Dolnej Wisły.

Informacje na temat Konwentu PG znajdują się pod adresem: pg.edu.pl/uczelnia/konwent.

Gdańsk, 2017-06-22

Dodatkowe informacje: