Politechnika Gdańska
Politechnika Gdańska

Informacja prasowa

Awans 2017. Politechnika Gdańska w pierwszej dziesiątce najlepszych uczelni akademickich w Polsce!

Politechnika Gdańska uplasowała się na 10. miejscu w tegorocznym „Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy” (ex aequo z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym). Podczas oficjalnego ogłoszenia wyników, które odbędzie się dziś w południe w Warszawie, rektor PG prof. Jacek Namieśnik odbierze dyplom za obecność w pierwszej dziesiątce oraz dyplom za „Awans 2017” (przyznawany za największy awans w rankingu). PG poprawiła swoją pozycję o 5 miejsc!

Zestawienie uczelni akademickich obejmuje wszystkie (za wyjątkiem uczelni artystycznych) polskie szkoły wyższe – publiczne i niepubliczne – posiadające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. W badaniu pod uwagę wzięto 6 kryteriów: prestiż, innowacyjność, potencjał naukowy, efektywność naukową, warunki kształcenia oraz umiędzynarodowienie studiów. Pełen opis metodologii dostępny jest na stronie internetowej rankingu.

– Dołączenie do pierwszej dziesiątki najlepszych uczelni akademickich w kraju jest z pewnością zasługą długofalowych działań na rzecz podniesienia efektywności badań naukowych i kształcenia studentów. Politechnika Gdańska od lat kładzie nacisk na przygotowanie atrakcyjnej oferty studiów dla studentów polskich i zagranicznych. Staramy się także cały czas rozwijać współpracę ze środowiskiem gospodarczym, czego pokłosiem są m.in. wspólne przedsięwzięcia naukowe, projekty i staże studenckie – mówi prof. Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej.

Do tej pory tylko raz (w 2011 r.) udało nam się zbliżyć do pierwszej dziesiątki. Wówczas PG zajęła 11. lokatę. Pozycja PG w Rankingu Uczelni Akademickich systematycznie rośnie. W 2015 roku nasza uczelnia zajęła 17. lokatę, a rok temu PG uplasowała się na 15. miejscu.

– Fakt, że awansowaliśmy od razu o 5 miejsc w rankingu, dołączając do ścisłej czołówki polskich uczelni, jest budujący i z pewnością doda nam energii do dalszej pracy na rzecz naszej Alma Mater – dodaje rektor.

„Ranking Szkół Wyższych Perspektywy” składa się z kilku odrębnych klasyfikacji. PG sklasyfikowano na 10. miejscu w najważniejszym Rankingu Uczelni Akademickich. Ponadto w rankingu uczelni technicznych PG jest na 4. miejscu. Wszystkie zestawienia dostępne są na stronie www.perspektywy.pl.

Wysoką 8. pozycję w badaniu „Perspektyw” zajął także Gdański Uniwersytet Medyczny.

– Fakt, że aż dwie trójmiejskie uczelnie należą do pierwszej dziesiątki to z pewnością duży sukces dla całego regionu – podsumowuje rektor.

Kapitule rankingu, który zrealizowano już po raz osiemnasty, przewodniczył prof. Michał Kleiber, były prezes Polskiej Akademii Nauk oraz Minister Nauki i Informatyzacji.

Dobre pozycje w innych rankingach

Politechnika Gdańska od lat plasuje się w czołówce ministerialnego rankingu mierzącego popularność studiów wśród kandydatów. Krajowa Reprezentacja Doktorantów wyróżniła Politechnikę Gdańską tytułem jednej z najbardziej prodoktoranckich uczelni w Polsce, a najnowszy Ogólnopolski Ranking Wynagrodzeń pokazuje, że absolwenci PG osiągają trzecie co do wysokości zarobki w kraju.

– Warto dodać, że PG znajduje się w gronie 9 polskich uczelni sklasyfikowanych w Times Higher Education World University Rankings obejmującym najlepsze uczelnie świata oraz Transparent Ranking szeregującym uczelnie według cytowań w Google Scholar.

Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie PG w zakładce rankingi.

Gdańsk, 2017-06-12

Dodatkowe informacje: