Politechnika Gdańska
Politechnika Gdańska

Informacja prasowa

Pierwszy dzień kolejnej konferencji programowej przed Narodowym Kongresem Nauki. Transmisja on-line

Rozpoczęły się obrady konferencji programowej stanowiącej etap przygotowań do Narodowego Kongresu Nauki, zatytułowanej „Zróżnicowanie modeli uczelni i instytucji badawczych – kierunek i instrumenty zmian”. Jej ustalenia przyczynią się do powstania nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Obrady można śledzić on-line na stronie www.nkn.gov.pl.

– Problematyka konferencji jest wyjątkowa, gdyż dotyczy zmian strukturalnych w systemie szkolnictwa wyższego. Tezą trudną do podważenia jest stwierdzenie, że prowadzenie badań naukowych na światowym poziomie wymaga koncentracji zasobów ludzkich i finansowych, zwłaszcza w sytuacji szczupłości finansowania szkolnictwa wyższego, z jaką mamy do czynienia w Polsce. Z drugiej strony o rozpoznawalności uczelni decyduje ich pozycja naukowa, która jest również magnesem przyciągającym studentów z całego świata. Ze względu na te i wiele innych przesłanek różnicowanie uczelni staje się koniecznością – przekonywał rektor Politechniki Gdańskiej prof. Jacek Namieśnik podczas oficjalnego rozpoczęcia obrad.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin w swoim wystąpieniu programowym podkreślił, że tworzenie nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym nie jest podyktowane doraźnymi potrzebami politycznymi, ale wynika z dogłębnej diagnozy problemów polskiej nauki.

– Impuls do stworzenia ustawy wyszedł z samego środowiska akademickiego, które w ogromnej mierze będzie autorem ostatecznych rozstrzygnięć. Chyba nie było do tej pory ustawy, która byłaby w jakimkolwiek obszarze konsultowana w tak szeroki sposób – mówił.

Minister stwierdził również, że proponowane zróżnicowanie modeli uczelni i instytucji badawczych nie będzie wiązać się z podziałem uniwersytetów na lepsze i gorsze.

– Efektem konferencji w Gdańsku będzie bardzo ważny segment ustawy, dotyczący typologii uczelni i zróżnicowania ich misji. Należy podkreślić, że nie będą one miały charakteru hierarchicznego. Misje te mają być różnorodne, ale równie ważne – tłumaczył Jarosław Gowin.

Prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej prof. Maciej Żylicz poświęcił swoje wystąpienie tematyczne rozwinięciu idei uniwersytetów badawczych.

– Uniwersytety te mają być miejscami, w których student poprzez zaangażowanie w badania naukowe uczy się kreatywnego myślenia. Muszą też być miejscem, w którym spotykają się ludzie twórczy, którzy nie boją się zadawać trudnych pytań – uważa profesor.

Wybitni eksperci biorący udział w odbywającej się na Politechnice Gdańskiej konferencji postarają się odpowiedzieć na pytanie, czy zróżnicowanie uczelni i instytucji badawczych to pożądany kierunek zmian oraz w oparciu o jakie kryteria i mechanizmy należałoby je wprowadzać. Ważne będzie także określenie liczby elitarnych uczelni w Polsce oraz zastanowienie się, czy taki podział ma być trwały, czy też uczelnie powinny móc starać się o awans do elity. Omawiana będzie też rola wyższych szkół zawodowych w nowym systemie.

W programie obrad jeszcze dziś przewidziano dwie dyskusje panelowe. Pierwszą z nich, rozpoczynającą się o 12.30 w Auli w Gmachu Głównym PG, poświęcono zrównoważonemu rozwojowi systemu uczelni. Drugi panel, zatytułowany „Wyspy doskonałości” odbędzie się w tym samym miejscu o godzinie 15.00. O 17.00 rozpoczną się seminaria równoległe pogrupowane w cztery sesje. Ich tematyka dotyczyć będzie projektu uniwersytetu badawczego PAN, 5 poziomowi Polskiej Ramy Kwalifikacji, roli instytucji przedstawicielskich środowiska akademickiego w systemie szkolnictwa wyższego oraz podporządkowania uczelni resortom sektorowym. Wszystkie seminaria zostaną podsumowane w Auli w Gmachu Głównym o godzinie 18.30.

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE 

Debata oksfordzka nad tezą „Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe w obecnym kształcie przynoszą społeczeństwu więcej strat niż korzyści" 

Wystawa starodruków 

Gdańsk, 2017-04-26

Dodatkowe informacje: