Politechnika Gdańska
Politechnika Gdańska

Informacja prasowa

Zapraszamy na debatę oksfordzką

Debata oksfordzka nad tezą „Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe w obecnym kształcie przynoszą społeczeństwu więcej strat niż korzyści" odbędzie się 26 kwietnia w godz. 15.00–17.00 w sali 300 w Gmachu Głównym PG. Wydarzenie będzie częścią konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

W debacie udział wezmą studenci Politechniki Gdańskiej oraz studencka drużyna Instytutu Debaty Publicznej. Każdy zespół przygotowuje się do spotkania pod opieką mentora  – na Politechnice Gdańskiej rolę tę pełni dr inż. Anita Richert-Kaźmierska z Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG.

Liczymy, że rozmowa młodych dyskutantów przyniesie świeże spojrzenie na wyższe kształcenie zawodowe, doprowadzi do nowych wniosków. Celem debaty jest rzetelne pokazanie zalet i wad tego typu edukacji.

Reguły debaty uniwersyteckiej są ściśle określone. Wystąpi w niej ośmiu ubranych w galowe stroje mówców: czterech opowiadających się za tezą i czterech przeciwników. O tym, która drużyna będzie bronić, a która obalać postawioną tezę zadecyduje losowanie (odbędzie się w dniu debaty). Marszałkiem debaty będzie Paweł Nowak z Krakowskiego Stowarzyszenia Mówców. 

O wyniku debaty przesądzi jury w składzie: dr Paweł Stachowiak (Uniwersytet Adama Mickiewicza), Tomasz Solarski (Uniwersytet Gdański) oraz Jan Piosik (Fundacja Projekty Edukacyjne). 

Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Gdańsk, 2017-04-24

Dodatkowe informacje: