Politechnika Gdańska
Politechnika Gdańska

Informacja prasowa

Uczelnie badawcze a uczelnie dydaktyczne. Rozmowa o przyszłości szkolnictwa już wkrótce na PG

Szykuje się rewolucja na poziomie uczelni wyższych. Dyskusje na ten temat są zaawansowane, w tym celu od października 2016 do czerwca 2017 w całej Polsce organizowane są konferencje programowe (łącznie 9) Narodowego Kongresu Nauki. Najbliższa odbędzie się w dniach 26–27 kwietnia na Politechnice Gdańskiej.

Podsumowaniem tychże konferencji będzie wrześniowy Narodowy Kongres Nauki. Wówczas zaprezentowany zostanie m.in. projekt założeń do nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Najważniejszym tematem dyskusji, która już niedługo odbędzie się na Politechnice Gdańskiej będzie pomysł zróżnicowania uczelni na badawcze i dydaktyczne. Panele dyskusyjne i seminaria będą więc poświęcone głównie kwestii wyodrębnienia grupy uczelni wiodących, które byłyby oparte na wysoce selektywnym naborze studentów, wyższych wymaganiach wobec kadry naukowo-dydaktycznej, inaczej definiowanych celach oraz na wyższym poziomie finansowania w przeliczeniu na studenta i zatrudnioną kadrę.

Eksperci, w gronie których znajdą się wybitni profesorowie, zastanawiać się będą nad liczbą elitarnych uczelni w Polsce. Istotnym zagadnieniem będzie także fakt, czy podział szkół wyższych ma być trwały czy też możliwe będą awanse do grupy uczelni wiodących.

Z modelami kształcenia związana jest integracja uczelni oraz instytutów badawczych. To kolejne zagadnienie, o którym będzie mowa na PG.

Konferencję pt. „Zróżnicowanie modeli uczelni i instytucji badawczych – kierunek i instrumenty zmian” otworzy JM Rektor Politechniki Gdańskiej prof. Jacek Namieśnik, natomiast wystąpienie programowe wygłosi wicepremier Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

– Uczelnie muszą funkcjonować w bardzo niestabilnych warunkach, które są wywołane m.in. istotnymi zmianami w zasadach podziału dotacji podstawowej przeznaczonej na pokrycie kosztów działalności dydaktycznej i oczekiwaniem na nowe zapisy w ustawie, która będzie dotyczyła szkolnictwa wyższego. Czekamy też na wyniki parametryzacji wszystkich jednostek naukowych. Zachęcam do wzięcia udziału w obradach i zabranie głosu w dyskusji podczas konferencji, na naszej uczelni, która stanowi jeden z etapów przygotowań do Narodowego Kongresu Nauki – mówi rektor Politechniki Gdańskiej.

***

Program wydarzenia znajduje się tutaj. Zainteresowani udziałem w konferencji powinni się zarejestrować za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie MNiSW.

Gdańsk, 2017-04-07

Dodatkowe informacje: