Politechnika Gdańska
Politechnika Gdańska

Informacja prasowa

Promocje akademickie na Politechnice Gdańskiej

Politechnika Gdańska wzbogaciła się w minionym roku o 87 doktorów, 31 doktorów habilitowanych oraz o 10 profesorów. Awanse akademickie są zawsze efektem ogromnej pracy badawczej, a tym samym powodem do dumy dla całej uczelni. Uroczyste posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej z okazji promocji akademickich odbędzie się 29 marca o godz. 11.15 w Auli w Gmachu Głównym.

Od kilku lat liczba promowanych systematycznie rośnie. Dla porównania, w roku 2015 stopień doktora uzyskało 56 osób, habilitowało się 16 pracowników naukowych, a 11 zdobyło tytuł profesora.

– Mam nadzieję, że rok 2017 będzie dla Politechniki Gdańskiej jeszcze lepszy. Moje oczekiwania związane są z rosnącą konkurencją między różnymi ośrodkami naukowymi. Konieczna jest więc intensyfikacja pracy naukowej i wdrożeniowej – mówi rektor PG prof. Jacek Namieśnik.

Promocje jak zwykle będą miały odświętną oprawę, uświetni je występ uczelnianego chóru. Promując profesorów rektor – dotykając berłem ramienia promowanego – wypowiadać będzie oficjalną formułę: „Przyjmuję Cię w poczet profesorów tytularnych Politechniki Gdańskiej”, zaś dokonując aktu promocji na stopień doktora habilitowanego lub doktora wypowie słowa „Promuję Cię na stopień…”. Wszyscy doktorzy złożą uroczyste ślubowanie.

– Naukowcy, którzy będą świętować swój sukces przyczynili się do powstania istotnej liczby publikacji i innych mierzalnych efektów pracy naukowej oraz wdrożeniowej. Składam im serdeczne gratulacje – podkreśla prof. Namieśnik.

Zbliżające się posiedzenie Senatu PG będzie także okazją do wręczenia innych ważnych wyróżnień. Jeszcze przed aktem promocji Złoty Krzyż Zasługi odbierze prof. Karl Potthast, inicjator trwającej od 1981 r. współpracy Hochschule Bremen i Politechniki Gdańskiej – odznaczenie w imieniu Prezydenta RP wręczy Wojewoda Pomorski w towarzystwie rektora PG.

Ponadto pracownicy PG zostaną uhonorowani Medalami za Długoletnią Służbę, zaś autorzy najlepszych prac dyplomowych z każdego wydziału naszej uczelni otrzymają Narody Rektora Dyplom Roku.

Uroczystość, w której uczestniczyć będzie wielu znamienitych gości, ma charakter otwarty.

Harmonogram uroczystości:

Gdańsk, 2017-03-27

Dodatkowe informacje: