Politechnika Gdańska
Politechnika Gdańska

Informacja prasowa

Zapraszamy na prezentację projektów studentów

Zapowiada się ciekawa prezentacja. Studenci Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki zakończyli właśnie projekty grupowe. Ich efekty zaprezentują szerokiej publiczności już 23 lutego o godz. 9.15 w audytorium 1, WETI B (budynek 42). Autorzy najlepszych propozycji otrzymają nagrody pieniężne ufundowane przez dziekana. Przyznane zostaną także wyróżnienia.

– Nad swoimi projektami zespoły studenckie pracowały cały rok. Przez ten czas młodzi inżynierowie przygotowali zarówno projekty skomplikowane technicznie, jak i nieco prostsze, ale bardzo pomysłowe – mówi dr inż. Krzysztof Nowicki, doc. PG, zastępca kierownika Katedry Teleinformatyki na WETI, pełnomocnik dziekana ds. projektów grupowych.

Co będzie można zobaczyć? W trakcie krótkich, niespełna dziesięciominutowych wystąpień studenci omówią działanie: wirtualnego ogrodu emocjonalnego, platformy do monitorowania pasieki, interaktywnego lustra czy projektu udźwiękowienia animacji w systemie 5.1. Ponadto zebrani w wydziałowym audytorium przekonają się jak wygląda stanowisko laboratoryjne do pomiaru parametru NPR (Nosie Power Ratio) szerokopasmowych wzmacniaczy CATV czy też pneumatyczny system stabilizacji do rakiety wysokościowej albo mały naziemny radar z aperturą syntetyczną SAR.

Wszystkie prace powstały w ramach obowiązkowego projektu grupowego. To przedmiot, który dziesięć lat temu wpisano w program wszystkich kierunków studiów stacjonarnych II stopnia na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Ideą tych zajęć jest przygotowanie studentów do rozwiązywania rzeczywistych problemów, i tak jak ma to miejsce w większości firm – rozwiązywania ich w zespole. Rokrocznie grupy studenckie (3–5 osób) realizują wybrany – spośród ponad 300 możliwości – temat.

Jak co roku prezentację projektów (potrwa około godziny) poprowadzi dr inż. Krzysztof Nowicki. Będzie ona jednocześnie częścią inauguracji studiów II stopnia. Wówczas młodzież rozpoczynająca naukę na studiach magisterskich pozna tematy, które będzie mogła realizować w ramach projektów grupowych. Część zagadnień proponują współpracujące z wydziałem firmy.

Gdańsk, 2017-02-15

Dodatkowe informacje: