Politechnika Gdańska
Politechnika Gdańska

Informacja prasowa

Powstanie nowa baza żeglarska PG

Nowoczesny kompleks położony w malowniczym zakątku Wyspy Sobieszewskiej – tak wkrótce będzie wyglądać baza żeglarska Politechniki Gdańskiej. Ma ona powstać w ciągu najbliższych pięciu lat.

– Politechnika Gdańska weszła w posiadanie nieruchomości w Sobieszewie, na terenie miasta Gdańska. To teren o powierzchni ponad 3000 metrów kwadratowych, leżący bardzo blisko uczelni, z łatwym dojazdem – opisuje mgr inż. Marek Tłok, kanclerz PG.

W planowanym ośrodku zacumują jednostki żeglarskie uczelni, w tym smocze łodzie. Studenci politechniki, oprócz uczestniczenia w szkoleniach na stopień żeglarza, zyskają miejsce do badania właściwości hydromechanicznych budowanych przez siebie statków. Tam też odbywać się będą zajęcia międzynarodowej szkoły hydrodynamiki okrętów.

– Będzie to miejsce, w którym rozpoczniemy budowę Centrum Edukacji Morskiej PG. Prowadzenie szkoleń w nowym kompleksie będzie o wiele łatwiejsze niż w przypadku, gdy wszyscy chętni musieli jeździć do dotychczasowego ośrodka w Iławie – tłumaczy profesor Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej.

Na obszarze nieruchomości wybudowane zostaną nabrzeża, hangary, laboratoria, pomieszczenia socjalne i sale seminaryjne. Politechnika Gdańska stara się o pozyskanie pieniędzy na budowę ośrodka z funduszy europejskich. Rektor Namieśnik powołał zespół doradców, w skład którego wchodzą profesor Janusz Kozak, dziekan Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa, oraz profesor Marek Dzida, prorektor ds. kształcenia i dydaktyki, którzy przygotują wstępną koncepcję zagospodarowania terenu.

Gdańsk, 2016-11-17

Dodatkowe informacje: