Politechnika Gdańska
Politechnika Gdańska

Informacja prasowa

Matematyka i fizyka dla Pomorza – konsorcjum PG i UG

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej PG oraz Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego 16 grudnia br. podpiszą umowę, na mocy której powstanie konsorcjum pod nazwą „Matematyka i fizyka dla Pomorza”. 

Porozumienie zostanie podpisane podczas uroczystego posiedzenia Senatu PG, około godz. 12.45 w Auli w Gmachu Głównym PG. 

Konsorcjum ma pomóc w pracy mieszanych zespołów badawczych złożonych z uczonych obu uczelni, oraz uatrakcyjnić ofertę dydaktyczną partnerów. Warto podkreślić, że oba wydziały już obecnie wspólnie realizują projekty badawcze.

Wydziały PG i UG planują połączenie swoich studiów doktoranckich w jedno międzyuczelniane studium doktoranckie o szerokim zakresie dyscyplinarnym. Dzięki wzbogaconej ofercie wykładowej profesorów obu uczelni oraz wizytujących z zagranicy i zintegrowanemu programowi wspierania wymiany doktorantów z innymi ośrodkami naukowymi studia będą mogły być prowadzone na wyższym poziomie.

Konsorcjum poszerzy nie tylko możliwości kształcenia, ale także pozyskiwania grantów na badania naukowe, w tak ważnych dla gospodarki dziedzinach jak nauki ścisłe, nanotechnologia czy inżynieria materiałowa. Wzmocni ono także pozycję wydziałów obu uczelni zarówno w regionie, jak i w kraju.

Konsorcjum koordynować będzie prowadzenie działań w zakresie pozyskiwania środków na projekty badawcze, badawczo-rozwojowe oraz inwestycyjne zarówno ze źródeł krajowych, jak i zagranicznych. W jego ramach opracowane zostaną także procedury umożliwiające bardziej efektywne wykorzystanie infrastruktury badawczej obu wydziałów dla wspólnie prowadzonych przedsięwzięć.
Konsorcjum umożliwi także lepsze i skuteczniejsze popularyzowanie i upowszechnianie wyników prac naukowo-badawczych prowadzonych na obu wydziałach.

Gdańsk, 2015-12-15

Dodatkowe informacje: