Politechnika Gdańska
Politechnika Gdańska

Informacja prasowa

PG dołączyła do prestiżowego grona uczelni CESAER

Politechnika Gdańska została przyjęta do grona członków CESAER – europejskiej organizacji zrzeszającej najlepsze wyższe szkoły techniczne (Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research).  Politechnika Gdańska jest trzecią uczelnią w Polsce, która dołączyła do CESAER.

 – Przedstawiciele CESAER bardzo dokładnie prześledzili wszelkie aspekty związane z życiem naszej uczelni. Interesowała ich wizja i strategia Politechniki Gdańskiej jako SMART University, w tym priorytety instytucjonalne. Pytano o zarządzanie uczelnią w odniesieniu do badań i edukacji, a także o finanse uczelni w tym o aspekt finansowania z przemysłu. W kontekście struktury organizacyjnej uczelni przedstawiciele CESAER analizowali role i zakres odpowiedzialności poszczególnych jednostek na Politechnice – wylicza prof. Jacek Mąkinia, prorektor ds. współpracy i innowacji, który koordynował kwestie związane z aplikacją PG do członkostwa w CESAER.

– Pod uwagę brano także współpracę naszej uczelni z otoczeniem gospodarczym, innymi uczelniami oraz absolwentami. W tym względzie interesujący dla przedstawicieli CESAER był stopień innowacyjności naszej uczelni oraz proces transferu technologii – dodaje prof. Mąkinia.

Ocena CESAER obejmowała również ścieżki kariery pracowników, dorobek naukowy i liczbę publikacji, a także organizację programów studiów inżynierskich, magisterskich oraz doktoranckich.

Dopiero po wnikliwej ocenie, na drodze tajnego głosowania podczas walnego zebrania zarządu CESAER, podjęto decyzję o przyjęciu Politechniki Gdańskiej do Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research.

CESAER powstała w 1990 roku, obecnie należy do niej ponad 50 europejskich wiodących uczelni wyższych z 24 krajówPolitechnika Gdańska jest trzecią uczelnią w Polsce, która dołączyła do tego zaszczytnego grona. Organizacja CESAER czuwa nad wysokim poziomem badań, edukacji, rozwoju współpracy uczelni z przemysłem, stawia na rozwój innowacyjności. Członkowie CESAER są zobowiązani do spójnych działań na rzecz szeroko pojętego rozwoju kształcenia inżynierskiego, odpowiadającego potrzebom globalnego rynku. 

Politechnika Gdańska będzie uczestniczyła w pracach Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research w następujących grupach roboczychotwarta nauka, przedsiębiorczość, transfer technologii oraz internacjonalizacja.

Gdańsk, 2015-10-30

Dodatkowe informacje: